Skip to main content

Kvalitet eller kontrol?

Overlæge Erik B. Obel, HørsholmE-mail: eobel@dadlnet.dk

10. aug. 2007
2 min.

Regeringen har sat arbejdet med en kvalitetsreform i søen. Hvem ønsker ikke kvalitet i den offentlige sektor? Men hvordan opnås det, og hvad er kvalitet egentlig, og skal kvalitet sikres ved stadig stigende kontrol?

I de forgangne måneder er vi blevet belært om, at kommunernes socialrådgivere kun brugte en ganske lille brøkdel af deres tid sammen med de borgere, hvis sager de behandlede. Resten blev brugt til møder og det til sagernes behandling »nødvendige« kontorarbejde. Ganske de samme tendenser ses i sundheds- og plejesektoren, hvor en stadig stigende del af arbejdstiden bruges til dokumentation og såkaldt »kvalitetskontrol«.

Er det hensigtsmæssigt, at en stadig stigende del af den tid, den offentlige sektor bruger på at hjælpe borgerne, anvendes til dokumentation og kontrol? Hvorfor er udgangspunktet ikke, at en fast procentdel, f.eks. 80% af en medarbejders tid, skal anvendes i den direkte borgerkontakt? Ville det ikke være kvalitet?

Sundhedssektoren fyldes i stigende grad op med arbejde, der går ud på at registrere: Handlingsplaner, plejeplaner, indberetning til såkaldte kliniske databaser - et meget tidsrøvende arbejde - etc. Aktiviteter, der skal forsøge at dokumentere effekten af den givne service. Hvorfor bruger vi på alle plejehjem og alle sygehuse så megen tid på dette, uden at det modsvares af en vurdering af, hvor megen tid det stjæler fra den direkte pleje og behandling?

Er det nødvendigt? Er det overhovedet sikkert, at den stigende landsdækkende kontrol med arbejdet i den offentlige sektor forbedrer den service, vi borgere modtager?

Efter min opfattelse kan man komme utrolig langt med sikring af kvaliteten i den offentlige sektor ved i langt højere grad at betjene sig af stikprøve undersøgelser. En metode, der er langt mindre ressourcekrævende og i langt højere grad tilgodeser, at ressourcerne i en ressourceknap tid bruges på borgerbetjening i stedet for på statistikker. Samtidig vil en sådan metode kunne målrettes mod de områder, hvor der muligvis er svigt. På ganske tilsvarende måde laver de utallige opinionsbureauer stikprøveundersøgelser, når de skal belyse et problem.

Selvfølgelig ønsker du og jeg, at kvaliteten sikres i den offentlige sektor; men er det, det vi gør, når personalet i stigende grad anvender tiden foran computeren til registrering i stedet for at bruge tiden på borgerkontakten?