Skip to main content

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D. et al: Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

♠ Overlæge Allan Linneberg E-mail: alli@glostruphosp.kbhamt.dk

6. jun. 2008
2 min.

Bogens målgruppen er sundhedsfaglige personer, der er under postgraduat forskningsuddannelse inden for epidemiologi og klinisk forskning. Bogen skal roses for et fremragende overblik og en god sammenhæng på trods af de mange forskellige bidragsydere (25 forfattere/specialister). Det er således lykkedes for de mange forfattere at fordele og koordinere det faglige stof med et godt resultat. De enkelte forskningsmetoder bliver beskrevet i de fagområder, hvor de synes at høre bedst hjemme. Bogen udmærker sig ved mange gode praktiske regneeksempler, og der er mulighed for fra en hjemmeside at downloade supplerende materiale og datafiler til øvelser. Dette giver bogen en god praktisk anvendelighed i undervisningen, og den er en meget pædagogisk gennemgang. Der er alle de relevante kapitler, som kræves af en moderne lærebog i forskningsmetode, såsom kapitler om screening, lægemiddelafprøvning, registerepidemiologi, tilladelser og godkendelser og genetisk epidemiologi. Bogen kan efter min mening ikke erstatte en lærebog i basal statistik/epidemiologi, men den kan på det statistiske område give et godt overblik over f.eks. de hyppigst anvendte regressionsmodeller, og dette gøres med anvendelse af praktiske eksempler, der ligner et typisk output fra et statistikprogram.

Kapitlet om målefejl giver en god indsigt i konsekvenserne af sådanne, hvilket sjældent får megen plads i epidemiologiske lærebøger. Det er således ofte ikke anerkendt, at målefejl vil gøre det vanskeligt at påvise en effekt, selv om der virkelig eksisterer en »sand« effekt. Der gives eksempler på praktiske metoder til at estimere effekten af målefejl.

Norge har fået en fremragende, praktisk orienteret og pædagogisk lærebog i forskningsmetode til postgraduatuddannelse. Bogen udgives på norsk og kan derfor også anvendes/læses af danske forskere. Bogen viser, at man i utroligt mange fagområder - og discipliner - i dag beskæftiger sig med epidemiologi og klinisk forskningsmetode. Dette understreges af, at det har været nødvendigt med hele 25 forfattere. Bogen er også læseværdig for mere erfarne forskere.