Skip to main content

Laboratorieundersøgelser. Klinik og biokemi. 5. udgave

Overlæge Søren A. Ladefoged E-mail: s.ladefoged@dadlnet.dk INTERESSEKONFLIKTER: Ingen

3. dec. 2010
2 min.

Forfattere: Hilsted L, Hippe E, Kamper A-L Forlag: København: FADL's forlag, 2010. SIDER: 185 Pris: 234 kr.

ISBN:978-87-7749-561-8

BOGANMELDELSE

e-GFR, ALAT, Ercs(B)-Hæmoglobin og APTT - mødet med klinisk biokemiske analyser kan være vanskelig for studerende, nyuddannede læger, sygeplejersker og bioanalytikere. »Laboratorieundersøgelser«, der er udkommet i femte udgave, er med til at afhjælpe dette. Bogen er gennemgribende revideret og har fået den nye undertitel »Klinik og biokemi« som en understregning af, at der er lagt øget vægt på en klinisk tilgang til emnet.

Bogen består af fem hovedafsnit: først en kort introduktion til basale termer som referenceintervaller, diagnostisk sensitivitet og specificitet. Herefter følger et centralt afsnit med forslag til klinisk biokemiske udredningsstrategier for hyppigt forekommende sygdomme/differentialdiagnoser opdelt efter sygdomsgrupper.

Efter et kort afsnit om systematikken i opbygningen af analysenavne og analysesvar følger bogens hovedafsnit med en alfabetisk opdelt gennemgang af de hyppigst anvendte analyser, der kan udføres på blod, urin, spinalvæske og fæces. Hver analyse beskrives i fire delafsnit: Først en kort omtale af biokemien, herefter referenceintervaller fulgt af årsager til afvigende værdier og til sidst indikationer for analysen. Som et lille vedhæng følger et afsnit om blodbanksanalyser og blodtransfusion. Det omfattende stikordsregister er en stor hjælp for læseren.

Bogen er et anbefalelsesværdigt opslagsværk til kittellommen hos studerende og nyuddannede. Bogens eneste problem er, at der ligger rigtig meget i kittellommerne i forvejen, bl.a. en smartphone. Spørgsmålet er derfor, om denne bog ikke ville have opnået en betydelig større udbredelse, hvis den var tilgængelig i elektronisk form.