Skip to main content

Lad os få en diskussion om bivirkninger efter HPV-vaccine

TV 2 bringer i aften, torsdag, en dokumentar om bivirkninger efter vaccine mod HPV. En læge, Louise Brinth, der medvirker i programmet, og som har skrevet en kronik om det i Politiken i dag, fortæller her, hvorfor hun gør det.

Læge Louise Brinth, koordinerende forskningsenhed, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Læge Louise Brinth, koordinerende forskningsenhed, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Læge Louise Brinth, Koordinerende Forskningsenhed, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg
E-mail: Louise.Schouborg.Brinth@regionh.dk
Interessekonflikter: ingen

26. mar. 2015
3 min.

Diskussionen om mulige vaccinebivirkninger er et minefelt af tabuer, interessekonflikter og mudret argumentation. Vi udreder på Koordinerende Forskningsenhed på Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler patienter med ortostatisk intolerance og har i løbet af de sidste tre år fået henvist 80 patienter, hvor symptomernes relation til vaccination mod humant papillomvirus giver mistanke om, at der kunne være tale om en bivirkning. Patienterne har symptomer forenelige med udtalt dysfunktion i det autonome nervesystem – bl.a. ortostatisk intolerance, massiv træthed, kvalme, hovedpine og mavesmerter[1]. Lignende symptombillede rapporteres fra andre lande [2, 3]. Det uafklarede og lidt diffuse symptomkompleks gør diskussionen om afgrænsningen til funktionelle lidelser nærliggende. Det er vigtigt, at vi som læger får diskuteret, i hvilket regi disse og lignende patienter bedst udredes og behandles, så patienterne ikke bliver kastebolde mellem somatik og psykiatri.

Jeg er meget bevidst om, at diskussionen i første omgang vil kunne skabe mistillid til vaccinen, og at dette er dybt problematisk. Men – jeg mener ikke, at vi kan lukke øjnene for en voksende gruppe patienter i Danmark og resten af verden, der mistænker, at de er blevet alvorligt syge af vaccinen.

Jeg har indberettet symptomerne som mulige bivirkninger til vaccinen hos de patienter, hvor jeg synes, at en sammenhæng ikke kunne udelukkes – det er lovpligtigt. Derudover har jeg været i tæt og konstruktiv dialog med Sundhedsstyrelsen om håndteringen af problemstillingen. Jeg har over for alle patienter gjort det klart, at det at indberette en mulig bivirkning ikke er det samme som at fastslå en kausal sammenhæng mellem vaccine og symptomer.

Jeg er fuldt ud klar over vigtigheden af ikke at tro, at fordi man aner et mønster, så er der et mønster – endsige en sikker kausal sammenhæng til vaccinen. Grundig, seriøs og nysgerrig forskning i de patofysiologiske mekanismer, der plager denne patientgruppe, er påkrævet for at kunne etablere relevante behandlingstilbud for kvalificeret at kunne vurdere sandsynligheden for en kausal sammenhæng mellem vaccine og symptomer – og for at kvalificere det informerede samtykke i forbindelse med vaccinationen.

TV2 har lavet en dokumentarudsendelse om denne patientgruppe. Jeg har efter svære overvejelser indvilliget i at være med. Jeg er meget bevidst om, at diskussionen i første omgang vil kunne skabe mistillid til vaccinen, og at dette er dybt problematisk. Men – jeg mener ikke, at vi kan lukke øjnene for en voksende gruppe patienter i Danmark og resten af verden, der mistænker, at de er blevet alvorligt syge af vaccinen. Lad os tage diskussionen. Lad os få kigget på det. Den solidaritet, der ligger implicit i vores vaccinationsprogram (ønsket om gensidig beskyttelse igennem flokimmunitet), skal også rumme omsorg for de få, der oplever, at de er blevet alvorligt syge af vaccinerne.

Referencer

LITTERATUR

  1. Brinth L, Theibel AC, Pors K et al. Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine. Dan Med J 2015;62(4):A5064 (i trykken).

  2. Blitshteyn S. Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination. Eur J Neurol 2014;21:135-9.

  3. Kinoshita T, Abe RT, Hineno A et al. Peripheral sympathetic nerve dysfunction in adolescent Japanese girls following immunization with the human papillomavirus vaccine. Intern Med 2014;53:2185-200.