Skip to main content

Lad os opretholde restriktiv brug af benzodiazepiner for alle patienter

Svar på indlæg findes nederst på siden.

Anders Klahn, Speciallæge i Ortopædkirurgi. Email: klahn.anders@gmail.com

17. feb. 2020
6 min.

Det er overraskende, at man i en videnskabelig leder anno 2020 kan læse Martin Balslev Jørgensen (MBJ) argumentere for brug af benzodiazepiner udover fire uger hos patienter med depression og samtidige angstsymptomer [1].

MBJ refererer selv til et opdateret Cochranerewiev om emnet, der konkluderer, at der kun er veldokumenteret effekt af supplement med benzodiazepin (BZD) de første fire uger af behandlingen.

MBJ argumenterer herefter for længerevarende behandling med BZD, da det efter hans opfattelse er en klinisk erfaring, at komorbid angst og imsomni ikke ophører efter fire ugers behandling, og at andre studier har vist fortsat anxiolytisk effekt af BZD efter fire ugers behandling.

Det er muligvis vanlig praksis blandt nogle psykiatere i Danmark at fortsætte behandlingen med BZD udover fire uger, men det er imod Sundhedsstyrelsens vejledninger på området [2].

Årsagen til, at der gennem mange år er arbejdet for restriktiv brug af BZD, er bl.a., at mange patienter hurtigt udvikler tolerans og dermed fysisk afhængighed af disse stoffer. Tolerans og fysisk afhængighed udvikles typisk efter 4-6 ugers behandling [3].

Disse patienter med iatrogen lægemiddelafhængighed skal først igennem måneder med gradvis nedtrapning eller en potientielt livstruende brat seponering. Derefter udvikler ca. 25% fortsatte langvarige abstinenser (varighed over 8-10 uger), og 10-15% af patienterne udvikler et egentligt »nedtrapningssyndrom« med invaliderende abstinenssymptomer, der varer måneder til år [4].

Udover afhængighed har BZD specielt ved længere tids brug en lang række uønskede virkninger. Herunder kan nævnes nedsat kognitiv funktion, sedation og svimmelhed.

Denne viden om benzodiazepiner har været kendt i over 30 år, og det har derfor gennem mange år været Sundhedsstyrelsens mål at reducere forbruget. Af disse årsager forekommer det kritisabelt, at fagligt respekterede psykiatere gentagne gange og fortsat i dette tidsskrift promoverer brugen af disse lægemidler [5].

Lad os i stedet støtte op om den positive udvikling, der trods alt har været, og reducere forbruget af BZD yderligere.

Faktaboks

Fakta

Referencer

LITTERATUR

  1. Jørgensen MB. Benzodiazepiner ved depression. Ugeskr Læger 2020;182:V70771.

  2. Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler – retsinformation.

  3. Nedtrapning af benzodiazepiner – håndtering i klinisk praksis. Rationel farmakoterapi nr. 12, 2015.

  4. Ashton H. Protracted withdrawal syndromes from benzodiazepines. J Subst Abuse Treat 1991;8:19-28.

  5. Jørgensen MB, Videbech P, Osler M. Benzodiazepiner har fortsat en plads i moderne psykiatrisk behandling. Ugeskr Læger, 2017;179:V04170274.