Skip to main content

Lad os sammen tale sundhedsvæsnet op

Der er stort pres på medarbejderne, men patienterne får stadig den bedste behandling. Det skal vi huske at fortælle, så vi ikke risikerer, at patienterne mister tilliden, skriver Ulrik Niels Lassen, professor i klinisk onkologi, Rigshospitalet.

Ulrik Niels Lassen, professor i klinisk onkologi

25. nov. 2022
3 min.

Folketingsvalget den 1/11 blev ikke et klimavalg, men et velfærdsvalg, hvor sundhedsvæsnets tilstand igen fyldte meget i debatterne. Det handlede om ventelister og manglende personale, og partierne overbød hinanden med løfter og kritik af, hvor slemt det står til. Hele sundhedsvæsenet mangler plejepersonale, dette er ikke en særlig tilstand i Danmark. Jeg har talt med kolleger fra både Europa, USA og Canada, som fortæller om samme mønster. Flere lande har forsøgt med massive lønstigninger uden den ønskede effekt, for arbejdspres og arbejdsmiljø har mindst lige så stor betydning som løn.

Også i Ugeskriftets spalter har der været debat. »Børne- og ungdomspsykiatrien er under pres, og der er meget travlt i klinikken«, skrev ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri den 27/10. Men de beskrev også, at børne- og ungdomspsykiatrien også er et godt sted at blive behandlet og et godt sted at arbejde.

Efter min mening skal sundhedsvæsenet tales op. Vi skal ud af den negative spiral. Selv om der er et stort pres på medarbejderne, så bliver der i det danske sundhedsvæsen leveret en meget høj indsats overalt. Det skal vi være stolte af.

I onkologien (den ikkekirurgiske kræftbehandling), hvor jeg kommer fra, er vi generelt ikke så hårdt ramt som f.eks. operationsområdet og psykiatrien, men vi mangler også plejepersonale – nogle steder mere and andre. Alligevel overholdes kræftpakkeforløb og maksimale ventetider stort set. Og endnu vigtigere, så giver vi hver dag behandling af en meget høj kvalitet. Efter min mening skal sundhedsvæsenet tales op. Vi skal ud af den negative spiral. Selv om der er et stort pres på medarbejderne, så bliver der i det danske sundhedsvæsen leveret en meget høj indsats overalt. Det skal vi være stolte af. Hvis vi bliver ved med at kritisere sundhedsvæsenet, frygter jeg, at patienterne mister tilliden og tvivler på, om de får den rigtige behandling.

Utryghed er med til at give patienter dårlige opleveler og patientforløb med usikkerhed. Men patienterne modtager den bedste behandling, og behandlingen gives ikke bedre i andre lande. Vi burde ikke være bange for at fortælle, at sundhedsvæsenet yder en fantastisk behandling.

Vi så det under coronapandemien, som vi i Danmark kom meget flot igennem. På kræftområdet er den samlede overlevelse steget betydeligt i de seneste 20 år, så vi nu er på linje med de andre nordiske lande. Mange lande ser med misundelse på vores komplette og robuste registrering af sundhedsdata og organisering af kræftpakkeforløb. Og vi er blandt verdens bedste på fødeområdet, hjertesygdomme og meget mere.

Derudover har vi i Danmark en stærk forskningsprofil, når man ser på antal videnskabelige publikationer og citationer i forhold til indbyggerantal. Lad os sammen tale sundhedsvæsenet op og stimulere den faglige stolthed. Måske kan det stoppe personaleflugten, så det offentlige sundhedsvæsen vil forblive et godt sted at være, både for patienterne og for personalet.