Content area

|

Lægeerklæringer og humanitær opholdstilladelse

Forfatter(e)
Speciallæge Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. E-mail: emaedcross.dk
I 2003 blev der indgået en aftale mellem Lægeforeningen og Integrationsministeriet om indførelse af en blanket til anvendelse ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse [1]. Baggrunden for aftalen var et ønske fra begge parter, idet ministeriet ønskede, at lægeerklæringer ikke var »subjektive«, og Lægeforeningen ønskede, at læger ikke blev afkrævet svar på spørgsmål, som ikke kune besvares f.eks. om selvmordsrisiko. Nu er debatten om lægeerklæringer igen aktuel i forbindelse med diskussionen om asyllægers arbejdsforhold, som er igangsat af Etisk Udvalg....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side