Skip to main content

Lægeetisk Nævn

2. nov. 2005
01 min

Ugeskriftet åbenbarede en velskrevet og sober artikel af Inga Marie Lunde, der forklarede, hvorfor hun ikke kunne fortsætte som formand for Lægeetisk Nævn under Lægeforeningen. Samme nr. indeholdt en lunken kommentar fra resten af udvalget, deriblandt den kendte og respekterede professor Povl Riis.

Der er klare principelle grunde til at Inga Marie Lunde ikke kunne fortsætte, grunde der har betydning for hvert enkelt medlem af Lægeforeningen, et af de varmeste emner også i debatten i befolkningen om lægers omdømme.

Der er Lægemøde om en måned.

Var det ikke en god idé, at resten af Lægeetisk Nævn på det kommende Lægemøde stiller sine mandater til rådighed, om ikke andet så for at få et fornyet mandat?

Det kunne jo også være, at det gik op for Lægemødet, at det var Inga Marie Lunde, der skulle have et fornyet mandat, og da med et nævn, der tør kalde sponsorering sponsorering og for alvor vil arbejde for lægers og biomedicinsk forsknings uafhængighed af medicinalindustrien.

Svendborg, Palle Gad

Knebel, Niels E. Bie

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen