Skip to main content

Lægeetisk Nævn - og frø af ukrudt

2. nov. 2005
1 min.

Det er ikke med glæde, at jeg bidrager til blæsten om Lægeetisk Nævn.

Men Niels C. Heebøll-Nielsen har været så venlig at vise mig sit indlæg til Ugeskriftet om sin konflikt med en overlæge angående en korrespondance i »Dagens Medicin« og har dermed orienteret mig om nævnets afgørelse.

Jeg er inde i sagens detaljer og finder den afsagte kendelse både uetisk og stødende mod min retfærdighedssans.

Uetisk, fordi afgørelsen ikke er truffet med deltagelse af en praktiserende læge.

Stødende, fordi lægemiddelindustrien er dybt infiltreret i alle Lægeforeningens søjler. Ganske betydelige summer ofres årligt af industrien gennem mange kanaler også til speciallæger for at påvirke praktiserende læger til at udskrive netop deres medicin. Og denne påvirkning virker ganske efter sin hensigt.

Medlemmer af Lægeetisk Nævn kan ikke være uvidende om dette.

Så når en speciallæge i disse juridisk og etisk mudrede vande, som har hele spektret af den sort-hvide farveskala, på ikke rent saglig basis angriber et sobert indlæg, synes det kun at kunne have det formål at fremme brugen af et medikament ved at nedgøre en kollega.

Så i denne situation er det helt rimeligt at spørge til budskabets rette afsender.

Bryrup, Ib Ahnfeldt-Mollerup