Skip to main content

Lægeformand: Træk grove beskyldninger tilbage

"Jeg må på det kraftigste protestere mod de grove beskyldninger mod lægen fra Svendborgsagen, som de to juraprofessorer kommer med i deres indlæg" ... Lægen blev frifundet, og retssagerne har på intet tidspunkt handlet om eventuel skyld for dødsfaldet, men om en paragraf i autorisationsloven".

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

6. apr. 2018
4 min.

Som læge og som samfundsborger er det langtfra betryggende at læse den kronik, som de to juraprofessorer Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup har i Berlingske 4. april. Jeg er enig med dem i deres overskrift »Svendborgsagen: Det er ikke betryggende, at læger i kor siger #DetKuHaVæretMig«, men af helt andre grunde. Og jeg må på det kraftigste protestere mod de grove beskyldninger mod lægen fra Svendborgsagen, som de to juraprofessorer kommer med i deres indlæg.

Den såkaldte Svendborgsag er en ulykkelig sag, hvor en mand, der blev indlagt på Svendborg Sygehus, endte med at miste livet. Forud for det gik et forløb, hvor lægen tilså patienten, der havde mavesmerter. Patienten blev indlagt til observation. Da han havde diabetes, bad lægen mundtligt en sygeplejerske om at måle hans blodsukker, men det skete ikke.

Lægen ordinerede desuden vanlig antidiabetisk behandling med forventning om blodsukkermåling ved måltider efter gængs klinisk praksis. Det var noteret i journalen, at patienten havde diabetes, og det var praksis på stedet, at patienten ville få målt sit blodsukker om morgenen cirka fire timer senere. Men personalet orienterede sig desværre ikke i journalen i den konkrete sag. Næste morgen kunne patienten ikke kontaktes, fik svære hjerneskader, og han døde efter en lille måned.

Ingen har på noget tidspunkt anklaget lægen for at være ansvarlig for, at patienten mistede livet. Det har heller ikke været en del af de retssager, der først har været for byretten (frifindelse af lægen), landsretten (lægen kendt skyldig) og senest, som det endegyldige punktum, for Højesteret (frifindelse af lægen).

Det er uanstændigt ... de facto at beskylde lægen for at være skyld i, at et andet menneske har mistet livet. Det er helt uacceptabelt i en sag, hvor der aldrig har været rejst tiltale mod lægen for at være skyld i et dødsfald.

Højesteret afgjorde sagen ved i sidste uge at frikende lægen. Højesteret lægger vægt på, at lægen ikke har handlet med en sådan grad af uagtsomhed, at det kan betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af hendes virksomhed som læge. Lægen blev frifundet, og retssagerne har på intet tidspunkt handlet om eventuel skyld for dødsfaldet, men om en paragraf i autorisationsloven.

Derfor er det groft og rystende, at de to juraprofessorer i deres indlæg konkluderer, at »Som sagen blev fremlagt for domstolene, er det nærliggende at drage den konklusion, at P (patienten) ville have været i live, hvis L (lægen) havde fulgt reglerne i journalbekendtgørelsen og efterfølgende havde fulgt op på, om det underordnede personale havde fulgt hendes instrukser.«

Det er uanstændigt på den måde de facto at beskylde lægen for at være skyld i, at et andet menneske har mistet livet. Det er helt uacceptabelt i en sag, hvor der aldrig har været rejst tiltale mod lægen for at være skyld i et dødsfald.

Jeg vil på det kraftigste opfordre de to juraprofessorer til at trække deres ord tilbage. Desuden vil jeg opfordre Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup til at rette blikket mod virkeligheden. Man kan kun have hovedrysten tilovers for deres opfordring til, at læger skal sige fra, »hvis den debat, som Svendborgsagen har givet anledning til, er udtryk for et mere generelt problem med hensyn til mulighederne for i praksis at overholde de patientsikkerhedsmæssige helt centrale journalføringsregler på landets sygehuse.«

Ikke fordi, at det er forkert. Men både Lægeforeningen og flere tusinde læger har i månedsvis gjort opmærksom på problemerne i stort set alle større medier i Danmark inklusiv Berlingske.

Så nej, det er ikke betryggende, at læger i kor siger, at #DetKuHaVæretMig. Det er jo netop et opråb til de ansvarlige folkevalgte og til regionernes ledelser om at sikre retssikkerhed og fagligt forsvarlige forhold i sundhedsvæsenet.

(Denne kommentar er bragt i Berlingske Tidende i dag 6.4.2018 og gengives her med både Lægeforeningens og Berlingske Tidendes tilladelse).

Følg Svendborgsagens udvikling i ugeskriftet.dks tema.