Skip to main content

Lægeportalen

Speciallæge Jens V. Bruun, Køge. E-mail: bruun@dadlnet.dk

4. nov. 2005
1 min.

I Ugeskrift for Læger nr. 19 står, at lægeportalen er klar inden næste møde.

Et af de største problemer med den nuværende DADLNET-ordning har været, at vi ikke kan bruge den til at finde andre medlemmer. Det system der er deri, virker ikke.

Det ville derfor være hensigtsmæssigt, om den nye lægeportal kunne være så god, at vi kan bruge den, så vi ikke behøver at bruge de blå lægeforeningsvejvisere.

Jeg er selvfølgelig klar over, at der kunne være problemer med, at andre kan gå ind og bruge den. Derfor kan Lægeforeningen ikke tjene penge ved at sælge adresser o.l., men det må man kunne gøre via et kodesystem.

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan finde vores kolleger hurtigt, også når de er flyttet.