Skip to main content

Lægernes vigtigste kamp er kampen for klimaet

»Vi mener, at Lægeforeningen og lægerne er forpligtet til at yde en betydelig indsats i kampen mod klimaforandringerne og deres effekt på sundheden,« skriver lægerne Anna Roe Rasmussen, Line Damsgaard, Charlotte Loumann Krogh m.fl. Læs også svaret fra formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.
Udtørret sø. Foto: Colourbox
Udtørret sø. Foto: Colourbox

Anna Roe Rasmussen, læge i introduktionsstilling, Msc, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital E-mail: anna.roe.rasmussen@gmail.com Line Damsgaard, læge i introduktionsstilling, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Charlotte Loumann Krogh, 1. reservelæge, Anæstesi- og Operationsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Charlotte Prag, læge i introduktionsstilling, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Martin Schønemann-Lund, reservelæge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Salli Rose Tophøj, læge i hoveduddannelse i almen medicin, Gastrokirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital Bente Jespersen, professor, overlæge, dr. med., Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital Lotte Ørskov, pensioneret overlæge, dr.med. Interessekonflikter: ingen

25. nov. 2019
5 min.

Efter det seneste folketingsvalg står det klart, at befolkningen, og især lægerne, kræver handling på klimaområdet. Under valgkampen svarede 70% af de adspurgte læger, at klimaet var en af de tre vigtigste mærkesager i valgkampen, kun overgået af sundhed [1].

Lægeforeningen tog i september 2019 et vigtigt skridt i aktualiseringen af klimadebatten med et medlemsmøde om klima og sundhed. På mødet understregede Nick Watts, leder af Lancet Commission on health and climate change, at den største gevinst for global sundhed i det 21. århundrede vil være at bekæmpe klimaforandringerne [2], og at ingen lande vil undgå at mærke effekterne af disse, heller ikke Danmark. F.eks. anslår Statens Serum Institut, at hedebølgen i 2018 var medvirkende til 250 flere dødsfald blandt ældre end forventet. Samtidig vil klimaforandringerne øge udbredelsen af smitsomme sygdomme, også i Danmark. Andre effekter, såsom tørke, oversvømmelser, sult og deraf følgende flygtningestrømme, vil få katastrofale konsekvenser.

Klima og sundhed hænger uløseligt sammen

Aktiv transport og omlægning til vedvarende energikilder leder til bedre sundhed samtidig med, at CO2-udslippet og luftforurening begrænses [2]. En kost med færre animalske fødevarer nedsætter CO2-udslippet og er en gevinst for helbredet [3]. På mødet blev det diskuteret, hvordan vi læger mest effektivt kan medvirke til at nedsætte effekten af klimaforandringerne på sundheden. Der blev sat fokus på vigtigheden af information af sundhedspersonale, befolkning og beslutningstagere. Globalt set er ca. 6% af det samlede CO2-udslip relateret til sundhedssektoren [4].

I kraft af vores viden om sundhed og sundhedssektoren kan vi som læger betydningsfuldt bidrage ved at sætte fokus på energivalg, udslip fra emballage og engangsudstyr, krav til medicinalindustrien (og andre kommercielle samarbejdspartnere) og prioritering af grønne investeringer [5].

Lægeforeningens rolle i forhold til klima

Vi mener, at Lægeforeningen og lægerne er forpligtet til at yde en betydelig indsats i kampen mod klimaforandringerne og deres effekt på sundheden. Ved at italesætte den enorme gevinst, som indsatser for klimaet vil have på sundheden, bliver indsatser for klimaet [2] mere håndgribelige og dermed nemmere at få indført politisk. Et allerede påbegyndt arbejde i Lægeforeningen med at videreudvikle foreningens klimapolitik kan her få stor betydning, men Lægeforeningen er nødsaget til at lade sig inspirere af Lægeforeningerne i mange andre lande, hvor de er længere fremme, end vi er.

Siden mødet i Lægeforeningen er vi en gruppe læger, som har startet et netværk for læger med interesse for klima. Interessen for netværket har været overvældende stor, og vi vil opfordre til, at alle klimainteresserede melder sig ind, så vi kan få størst mulig gennemslagskraft.

Faktaboks

Fakta

Referencer

LITTERATUR

  1. Fajstrup M. Sundhedspolitik og klima er det vigtigste for lægerne. Ugeskr Læger 2019;181:1008.

  2. Watts N, Amann M, Arnell N et al. The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet 2019;394:1836-78.

  3. Willett W, Rockström J, Loken B et al. Food in the anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet 2019;393:447-92.

  4. Pichler P, Jaccard IS, Weisz U et al. International comparison of health care carbon footprints. Environ Res Lett 2019;14.

  5. Larsen JH, Rask J, Færgemann O et al. Trods klimaforandringer investerer læger fortsat milliarder i kul og olie. Ugeskr Læger 2019;181:640.