Skip to main content

Læs rapporten!

Centerchef Else Smith, Sundhedsstyrelsen, ª Afdelingslæge Christine Brot, Sundhedsstyrelsen, E-mail: chb@sst.dk

9. nov. 2007
2 min.

Ugeskrift for Læger bragte den 22. oktober en artikel om arbejdet med at etablere en national database om børns sundhed [1]. Det fremgår, at arbejdet blev indledt i en arbejdsgruppe, som Sundhedsstyrelsen nedsatte. Her sad repræsentanter fra relevante selskaber (herunder fra Foreningen Af Kommunalt ansatte Læger, FAKL) og instanser med den fælles opgave at udarbejde et håndterbart program.

Denne rapport blev færdiggjort 2004 og beskriver et monitoreringsprogram med en lang række indikatorer, hvor der redegøres grundigt for hver enkelt. Rapporten kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Som det fremgår af artiklen, har det efterfølgende implementeringsarbejde været sat i bero i en periode men er nu sat i gang. Artiklen beskriver, at når pilotprojektdelen kun rummer fire indikatorer, har det tekniske og ressourcemæssige årsager.

Den tekniske del er en stor udfordring. Indberetningerne skal foregå automatisk fra de elektroniske journaler. Praktiserende læger har 18 forskellige it-systemer, og 70 pct. af kommunerne er dækket af tre andre it-systemer. Samtidig er de fire indikatorer i pilotprojektdelen valgt, fordi de allerede er tilgængelige fra de nuværende børneundersøgelser, og dermed blandt andet ikke betyder merarbejde for lægerne og sundhedsplejerskerne.

Når formanden for FAKL, Vibeke Manniche, i artiklen citeres for at være vred og skuffet over, at hendes forening ikke har været inddraget i arbejdet, og at det indholdsmæssige forarbejde er for beskedent, må man anbefale hende at hente den omtalte rapport ned fra nettet. FAKL har i høj grad været involveret i arbejdet. Ikke mindre end fire kommunallæger har rent faktisk deltaget i arbejdsgruppen.

Kommunallægerne Jo Coolidge og Eva Bøcher Herner finder det ifølge artiklen useriøst at starte implementeringen af en national database med et teknisk præget projekt. Samtidig undrer de sig over, at der ikke for længst er udarbejdet et system, der opsamler den viden, man så let har adgang til. Her er svaret, at det netop er det, man nu søger at etablere. Når det gælder fagligheden bag projektet, som de mener, at man er sprunget over, må vi også henvise dem til at downloade rapporten.

Endelig undrer vi os over, at Vibeke Manniche kan se et projekt, der handler om at etablere en national database om børns sundhed, for at være et led i et forsøg på at afskaffe kommunallægerne.


Referencer

  1. Meiniche A. Database skal samle viden om børnesundhed. Ugeskr Læger 2007;169:3636-40.