Skip to main content

Forfatter:Sadler TWForlag: K_benhavn: Munksgaard DanmarkSIDER: 498

Pris: 480 kr.

ISBN:

978-87-628-0939-0

BOGANMELDELSE

Menneskefostrets udvikling fra sammensmeltning af gameterne til fødslen er en rigtig god historie, som fortælles i denne bog, der er en oversættelse til dansk af 11. udgave af »Langman's Medical Embryology«. Bogen, som anvendes i store dele af verden i den prægraduate lægeuddannelse, er i praktisk hardcover og rigt illustreret med fine instruktive pædagogiske farvetegninger og kliniske fotos af mere vekslende kvalitet. I de første kapitler gennemgås i detaljer den almene embryologi med kønscelledannelsen, befrugtningen, kimskiven og dens derivater. I de efterfølgende kapitler redegøres der for skelettets, muskulaturens, kropshulernes og organsystemernes udvikling. Det er svært stof at tilegne sig fra grunden. Teksten er lapidarisk og skal tygges langsomt, hvis man som læser skal følge med. Lægestuderende kan føle en lettelse over den danske oversættelse, men det er næppe en fordel i deres senere virke, hvor faglitteraturen er på engelsk. Hvert kapitel afsluttes med pædagogiske opgaver til tjek af hukommelsen. Der redegøres for forskellige medfødte misdannelser, men fremstillingen er her mere ujævn. Sekventiel segmental analyse af hjertemisdannelser er ikke omtalt, og nomenklaturen er ikke på alle punkter i overensstemmelse med klinisk praksis; f.eks. skelnes der ikke mellem multicystisk og polycystisk nyresygdom. Lærebogen er uden litteraturreferencer. Hovedsigtet er ikke misdannelsesdiagnostik, men embryologi anskueliggjort ved eksempler på abnorm udvikling. Læger, der ønsker oplysning om komplekse strukturelle forhold og molekylære mekanismer, der fører til misdannelser, vil finde bogen nyttig.