Skip to main content

Lettere adgang til neuropsykologisk udredning

Ledende neuropsykolog og leder af Projekt styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Hysse Birgitte Forchhammer, Neurologisk Afdeling N39, Glostrup Hospital
E-mail: birgitte.forchhammer@regionh.dk
Interessekonflikter: ingen

16. mar. 2015
2 min.

I Ugeskrift for Læger (2015;177:444-6) beskriver Jesper Damsgård et al behovet for neuropsykologisk udredning af patienter med oversete kognitive symptomer efter aseptisk meningitis. Christian Brandt støtter i den videnskabelige leder »Virus på hjernen« behovet for bedre mulighed for at opspore og hjælpe patienter med oversete kognitive symptomer.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2011 et forløbsprogram for hhv. børn og voksne med erhvervet hjerneskade. Også her konkluderes det, at flere patientgrupper kan have behov for opsporing og udredning af kognitive, sproglige og andre neurologiske symptomer med henblik på vurdering af rehabiliteringsbehov. Det kan f.eks. være patienter med følger efter iltmangel, infektion i hjernen, traumer, blodpropper, tumorer eller hjerneblødning.

I erkendelse af behovet for opsporing og udredning af patienter med muligt oversete rehabiliteringsbehov anbefales det, at der i alle regioner etableres såkaldte »tilbageløbsambulatorier«, hvor man tilbyder tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov. Hvis udredningen bekræfter mistanken om rehabiliteringsbehov, skal ambulatoriet udarbejde en lovpligtig genoptræningsplan. Ambulatoriet skal også sikre, at kommunen får adgang til den nødvendige neurofaglige specialviden, der skal til for at tilbyde patienten den rette rehabilitering.

Patienter kan henvises fra egen læge, men kan også henvises fra f.eks. kirurgiske eller medicinske ambulatorier, hvor den nødvendige neuropsykologiske og øvrige neurofaglige ekspertise ikke er tilgængelig.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har afsat 100 mio. kr. til en særlig indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Disse midler er bl.a. anvendt til at oprette tilbageløbsambulatorier for unge mellem 15 år og 30 år i alle fem regioner. Ambulatorierne er placeret på de neurologiske afdelinger i Aalborg, Hammel, Odense, Glostrup og på Slagelse Sygehus. Alle læger kan henvise patienter til disse ambulatorier.

Region Hovedstaden har yderligere bevilget midler til at udvide ordningen, så også patienter over 30 år kan henvises til Glostrup Hospital til tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov efter erhvervet hjerneskade. I Region Hovedstaden kan alle læger henvise patienter via CVI.

Der foreligger således klare faglige anbefalinger om at etablere regionale muligheder for neuropsykologisk og tværfaglig udredning af evt. rehabiliteringsbehov hos patienter med følger efter diagnoser, der kan give hjerneskade. Sundhedsstyrelsen har i samme forløbsprogram også anbefalet, at regionerne understøtter kompetenceudvikling og sikrer en generel opsporing af mennesker med behov for hjerneskaderehabilitering.

Nogle regioner er allerede godt i gang med at implementere anbefalingerne – og andre følger forhåbentlig efter.