Skip to main content

At leve som død

Overlæge Mette Harreby & Alment praktiserende læge Jens Damsgaard, Hvalsø. E-mail: jeda@dadlnet.dk

4. nov. 2005
2 min.

Dagbladet Politikens kronik den 23. maj 2004 var stærk tobak.

Det, medarbejderne ved Rigshospitalets Center for Torturofre skriver, har rørt ved noget dybt i vore følelser.

De skriver: »Tortur repræsenterer den mest ekstreme form for ødelæggelse af et andet menneske. Torturens kendetegn er, at bødlerne har til hensigt at tortere fysisk og psykisk med henblik på at gøre offeret til en levende død - et ikkemenneske. Mennesker, der har overlevet tortur, har mistet deres liv ved at have overlevet deres egen død«.

Det kan godt være, at vi alle godt vidste det. Vidste, at der overalt i verden anvendes tortur i mange sammenhænge. Alligevel er det som om, at oplysningerne fra Bagdad, om at tortur anvendes systematisk og velforberedt af vore demokratiske venner, kommer bag på os. Og det bliver ikke bedre af, at 26% af danskerne synes at kunne acceptere tortur under visse betingelser.

I hvert fald føler vi en dyb forfærdelse, og vi bliver grebet af en ubændig trang til at gøre et eller andet for at protestere mod dette vanvid.

Jørgen Poulsen fra Røde Kors anklagede regeringen i tv-avisen i sidste uge for stiltiende at acceptere USA's definition af, hvad der er tortur, og hvad der ikke er. Vor regering har et medansvar for den udvikling, og Danmark er ikke helt uskyldig selv. Forsvaret uddanner yngre militærpersoner i specielle forhørsteknikker.

Som læger bør vi protestere. Lægeforeningen må udtale sin udtalte afsky for brugen af enhver form for tortur. Måske skal vi lave en underskriftsindsamling i Ugeskrift for Læger?