Skip to main content

Levedygtig mutant - ikke uden kompliceret support

Medlem Karsten Wenningsted-Torgard, PLO's It-udvalg. E-mail: torgard@dadlnet.dk

15. jan. 2007
2 min.

Man undres over Sundhedsstyrelsens (SST) billede af en levedygtig organisme i form af en elektronisk dødsattest.

På mødet sommeren 2005, som undertegnede deltog i, formåede SST ved akut genmanipulation under mødet at skabe den nævnte foreløbige papirattest, da de til stor undren måtte erkende, at lægerne (endnu) ikke havde bærbar computer og printer med på sygebesøg. Det var tilsyneladende også lidt uventet, at praktiserende læger og vagtlæger generelt foretager ligsyn i hjemmet og ikke føler at kunne udprinte bedemandens papireksemplar hjemmefra.

Amtsrådsforeningen kunne ikke melde klar med digital signatur før efter mindst et år - dvs. nu - men SST var på lægedage ikke opdateret på, om det nu var tilfældet. Jeg kender ikke dækningen, men SST kan formentlig finde oplysning om, hvor mange læger der har fået sundhedsfaglig digital signatur. Dødsattester kan indberettes med personlig digital signatur, men der kræves sundhedsfaglig medarbejdersignatur - udstedt af arbejdspladsen - til Sundhed.dk og Medicinprofi-len, som derfor bør være den signatur, lægen skal have.

Apropos digital signatur meddeler SST i Ugeskriftet i debatsvaret (Ugeskr Læger 2006;168:4548-9), at sekretærer kan udfylde dødsattest, blot de har denne signatur. Det er altså nu accepteret, at det ikke er en læge, der underskriver en dødsattest - det kan en bemyndiget sekretær gøre. Kommer det mon også til at gælde ligsynet?

En mutant af denne karakter ville ikke få succes til behandling af levende patienter. Skabt på et laboratorium uden medvirken af klinisk arbejdende læger. Krav til ordinerende læger om udgifter til nødvendig edb for at udskrive recepten til lige netop den behandling (udvikling af softwaretilpasning er ikke gratis). Ikkelovfæstet bemyndigelse til ikkelæger til underskrivning af kopipligtig ordination.