Skip to main content

Lungekræft i Strandby

Læge Knud Wilson, Strandby. E-mail: kwilson@privat.dk

16. apr. 2007
2 min.

I mit arbejde med lungekræft i Strandby var jeg i 1978 kommet så langt, at jeg kunne fremlægge sygdommen med kontroltilfælde i billedform.

Johannes Clemmesen var begejstret, og professor Johannes Ipsen i Århus sendte mig et brev, hvor han brugte mine billeder til at udføre en signifikanstest, som viste, at jeg havde ret. Mine billeder vakte ganske givet opsigt, og forbavset var jeg, da jeg fik mit arbejde retur fra Ugeskrift for Læger, men også der havde de vakt opsigt. Redaktøren meddelte mig til min undren, at de blev returneret. Han forklarede: »som jeg nok kunne se, ville de vække så stor opsigt, at hele debatten om lungekræft ville begynde igen«. Det var mit brev fra Johannes Ipsen, som gjorde, at artiklen med billeder blev optaget [1]. Det kan virke pinligt, men på trods af oplysningstid, rytterskoler og adgangsbegrænsning er en slags kalkmaleri stadig det bedste middel, såfremt man skal forklare sig for den ledende intelligens her i landet.

Steensbergs & Pedersens arbejde [2] blev offentliggjort i 1981, og det er rigtigt, som Steensberg skriver [3], at epidemiologien ikke kan fortælle alt, men siden skete der meget. I 1982 blev der fundet store mængder af tjære med dieselolie i jorden ved den tidligere fabrik, og som jeg havde forudsagt det, begyndte sygdommen at brede sig op i byen. Man taler meget om asbest, men asbest er stenstøv, og det, der osede ned over Strandby, var stenstøv pakket ind i tjære. Man kan vanskeligt forestille sig noget mere kræftfremkaldende. Sygdommen begyndte nu at brede sig op i byen, som jeg havde forudsagt, og der kom flere tilfælde af syge kvinder. Hertil Johannes Ipsens signifikansberegning

Nævnte artikel [2] gav anledning til, at jeg prøvede at udregne, hvor mange mennesker der boede i det oprindelige område med ni mænd. Det var den ældste del af byen og byens lille forretningskvarter. I området lå et ret stort sømandshjem og en stor kirke. Jeg fandt, at der boede 109 mennesker. Heraf 36 mænd. Byen var da på 2.043. Det vil sige, at muligheden for en sådan ophobning er 2.043/109 = 18, og muligheden er da 18 9, og det giver en sandsynlighed på en ud af mere end 198 milliarder. Det er ret signifikant. Billederne findes i min bog, hvor man også ser billeder af den videre udvikling [4] på side 46 og 78.


Referencer

  1. Ugeskr Læger 1978;140:634-6.
  2. Bach E, Steensberg J. Lungekræft i Strandby. Ugeskr Læger 1981;143:1979-82.
  3. Steensberg J. Ugeskr Læger 2007:169;1239.
  4. Wilson K. Mågecanceren: Lungekræften i Strandby 1963-1990. Frederikshavn: Dafolo A/S, 1998.