Skip to main content

Målrettet danskundervisning til udenlandske læger

2. nov. 2005
3 min.

Som privat udbyder af skræddersyede, målrettede danskkurser til erhvervslivet, har vi længe været bekendt med det problem, som bl.a. udenlandske læger har med at finde arbejde inden for deres fag, når de kommer til Danmark.

Vi har derfor flere gange tidligere forsøgt at gøre bl.a. DADL, Foreningen til Integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, nogle kommuner, AF m.fl. opmærksom på den gavnlige effekt et samarbejde med en privat sprogudbyder ville have på ansættelsesfrekvensen af veluddannede indvandrere og flygtninge, hvis blot der blev sat målrettet skub i indlæringen af det danske sprog og fokus på indholdet i undervisningen.

Kommunale sprogcentre

Når vi længe har været opmærksomme på problemet, skyldes det ikke mindst, at vi bliver kontaktet af en del frustrerede elever, der har deltaget på diverse kurser på et af de mange kommunale sprogcentre, og som nu på eget initiativ, er på udkig efter - et for dem - mere målrettet danskkursus. Det er det, vi tilbyder! Desværre har vi dog måtte skuffe de fleste, idet vi ikke kan tilbyde kurserne - »kvit og frit«, som det ofte sker i offentligt regi! Vi har derfor i de situationer henvist til AF, som en sjælden gang imellem har valgt at støtte en veluddannet udlænding økonomisk, således at vedkommende kunne få netop dét skræddersyede kursus, som han/hun havde brug for.

Vi er derfor glade for, at der nu endelig kommer mere fokus på nødvendigheden af at sætte målrettet ind langt tidligere i integrations- og sprogindlæringsprocessen - nemlig fra dag ét!

Målrettet og erhvervsorienteret undervisning

Som privat sprogskole afholder vi med succes kurser i intensivt dansk for bl.a. læger, der sætter stor pris på at få lov til at koncentrere sig sprogmæssigt set, om det de er interesserede i og har et behov for, nemlig at sætte fokus på lægerelaterede tekster, lægeudtryk, »lægeværktøjer«, diverse samtaler med patienter og kolleger (bl.a. via rollespil) mv. Således har vi for nylig hjulpet en russisk/albansk speciallæge hurtigt i arbejde på et københavnsk hospital efter en super-intensiv fagrelateret danskundervisning.

Tro nu ikke at det var via det offentlige system dette skræddersyede kursus blev finansieret ... for nej, det var det ikke! Det var en noget mere forudseende dansk virksomhed, der gik ind og støttede lægen med private midler. Således at hun, som medfølgende ægtefælle til manden, der er ansat midlertidigt i virksomhedens danske filial, nu har et betydningsfuldt og relevant ophold både for sig selv personligt og betydningsfuldt for værtslandet Danmark.

Som erhvervsorienteret sprogskole er vi 100% gearet til at tage os af de veluddannede udlændinge, det være sig læger eller folk i andre professioner, der har brug for målrettet sprogtræning.

Det, det handler om er, at deltageren så hurtigt som muligt får indblik i og kan anvende det ordforråd, der er påkrævet for, at vedkommende vil kunne klare et arbejde inden for sit fag - vel at mærke med succes.

Og succeshistorierne skal der være flere af - og kan der blive flere af!
Undervisning, råd og vejledning

Vi vil være glade for at få mulighed for at hjælpe nogle flere af de veluddannede og særdeles motiverede mennesker, der tørster efter at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, hvor der som bekendt er hårdt brug for veluddannede folk og deres ekspertise.

Vi vil meget gerne være behjælpelige med vores erfaring og undervisning. Det skal være os en fornøjelse at være med til at give folk en god start og at sørge for, at den undervisning der finder sted i dansk, giver deltagerne en god følelse og en vished om, at de effektivt og seriøst er på vej mod et af deres og det danske samfunds mål - nemlig et spændende og (for alle parter) betydningsfuldt arbejde inden for deres fag, dog på et nyt sprog - nemlig dansk.

Privat frem for offentligt

Jeg mener, det vil være til gavn for alle at begynde at fokusere på, hvorfor valget af en privat sprogskole vil være at foretrække frem for endnu et sprogcenter i det offentliges regi!

Kgs. Lyngby, Susanne Saltzstein, direktør, Teach . Train International