Skip to main content

Masser af ildsjæle og manglende (primadonna)ledelse!

Klinikchefernes opråb afslører, at centercheferne nok ikke altid besidder de fornødne ledelseskompetencer, mener forfatteren, som er civilingeniør i medicinalindustrien med speciale i bl.a. ledelse.

Civilingeniør fra medicinalindustrien med speciale i ledelse, produktion, løbende procesoptimering og stram økonomistyring, Thomas Peter Sabroe

16. okt. 2017
2 min.

Region Hovedstaden, som har et kæmpe budget på 34,9 milliarder kroner, mangler tilsyneladende de helt rigtige ledelsesmæssige kompetencer.

Jeg har den største respekt for den store faglighed, dygtighed og grundighed, der for nylig var kendetegnet hos alle arbejdere på alle niveauer på Rigshospitalet i forbindelse med indlæggelse og operation af et nært familiemedlem. Men hospitalet er også en produktionsvirksomhed med mange processer og arbejdsgange, som til stadighed og altid kan optimeres. En operation tager naturligvis den tid, den tager. Men omkring selve operationen er der hundredvis af enhedsoperationer, processer, arbejdsgange og rutiner, der altid kan optimeres.

I artiklen "Opråb fra Rigshospitalet" fra DR Nyheder den 17. august [1] er der vedhæftet en skriftlig udtalelse fra klinikcheferne på Rigshospitalet, som afslører stor mangel i de generelle ledelseskompetencer, herunder i praksis, og manglende eller helt forkert handling inden for discipliner som forandrings- og situationsbestemt ledelse af medarbejdere med symptomer af frustrationer, apati og spændinger mellem medarbejderne til følge. Det er klare og typiske tegn på dårlig og usynlig ledelse, som i dette tilfælde falder tilbage på centercheferne og den øverste ledelse, der ud over den økonomiske styring har det overordnede og endelige ledelsesansvar for selve personaleledelsen.

Der er heldigvis ansat rigtig mange højtspecialiserede ildsjæle på Rigshospitalet. Ildsjæle er uundværlige, men kan også være meget krævende for lederne med behov for en speciel og udfordrende disciplin inden for ledelse; nemlig primadonnaledelse.

Jo flere ildsjæle, jo større er behovet.

En stor del af problemet skyldes sandsynligvis, at de stakkels centerchefer er ansat til at håndtere områder, som de tilsyneladende slet ikke er uddannede eller kompetente til. Det kræver spidskompetencer inden for økonomistyring, procesoptimering, primadonnaledelse samt forandrings- og situationsbestemt ledelse af medarbejdere.

Endnu værre er det, hvis centerledelsen ikke påtager sig det fulde og overordnede ledelsesansvar! Det vil betyde, at kvaliteten falder, at risiko for fejl øges, samt at endnu flere højtspecialiserede ildsjæle, som f.eks. klinikchefer, søger væk.

Ved god og ansvarsfuld ledelse bør den øverste ledelse sikre, at ovenstående kompetencer i praksis er stærkt repræsenteret i hverdagen i de forskellige afsnit for at sikre højt engagement hos alle medarbejdere, løbende effektivisering og udvikling af simple og robuste økonomistyringssystemer samt konstant fokus på produktiviteten.

Referencer

LITTERATUR

  1. Opråb fra Rigshospitalet: Vi kan ikke spare mere. DR Nyheder 17. aug 2017. www.dr.dk/nyheder/indland/opraab-fra-rigshospitalet-vi-kan-ikke-spare-mere.