Skip to main content

Medicin mod Alzheimer virker ikke

Peter Gøtzsche kritiserer statusartikel om behandling af Alzheimers sygdom. Læs også svar fra forfatterne til statusartiklen.

Peter Gøtzcshe, dr. med. leder af Det Nordiske Cochrane Center.
Peter Gøtzcshe, dr. med. leder af Det Nordiske Cochrane Center.
Professor Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet E-mail pcg@cochrane.dk Interessekonflikter: ingen
8. maj 2017
04 min

Faktaboks

Fakta

Disse Cochranereviews viser, at medicinen ikke har nogen klinisk relevant effekt. De minimale effekter, der er set i de placebokontrollerede forsøg, kan skyldes, at forsøgene ikke har været ordentligt blindet pga. medicinens mærkbare bivirkninger. Høgh citerer tre Cochranereviews af Birks og et af Olin & Schneider. Det rækker at diskutere to af dem [2, 3]. Effekten af donepezil, galantamin og rivastigmin på den kognitive funktion var kun 2,7 point [2] på en 70-punktsskala, og den var 3,3 for galantamin [3], hvilket er mindre end de fire point, som den amerikanske sundhedsstyrelse anser for at være den minimalt relevante kliniske ændring [4].

I et stort forsøg, som i modsætning til næsten alle andre forsøg ikke var firmasponsoreret, og som løb i lang tid, deltog 565 patienter med mild til moderat Alzheimers sygdom, som enten fik donepezil eller placebo [5]. Der var ingen meningsfuld effekt overhovedet. Resultaterne var de samme efter tre år for begge grupper med hensyn til institutionsanbringelse, progression af handikappet samt adfærdsmæssige og psykologiske symptomer.

Disse resultater stemmer meget dårligt overens med Høghs udtalelser, at præparaterne ”udviser effekt på kognition, ADL-funktioner og neuropsykiatriske symptomer, således at symptomer og funktionstab udsættes i minimum 6-12 måneder”, og at de skulle være ”særligt effektive hos patienter, der er i let-moderat sygdomsfase” [1].

Efter min opfattelse burde disse præparater slet ikke bruges. De virker ikke på demensen, og de har udtalte og generende bivirkninger. For donepezil er de mest almindelige: kvalme og opkastninger, diarré, søvnbesvær, muskelkramper, træthed og manglende appetit. Det er vel ikke lige det, ældre med demens har behov for at opleve?

Referencer

LITTERATUR

  1. Høgh P. Alzheimers sygdom. Ugeskr Læger 2017;179:V09160686.

  2. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005593.

  3. Olin J, Schneider L. Galantamine for dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD001747.

  4. Molnar FJ, Man-Son-Hing M, Fergusson D. Systematic review of measures of clinical significance employed in randomized controlled trials of drugs for dementia. J Am Geriatr Soc 2009;57:536-46.

  5. Courtney C, Farrell D, Gray R et al. Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer’s disease (AD2000): randomised double-blind trial. Lancet 2004;363:2105-15.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen