Content area

|

Medicinoplysningernes troværdighed

Forfatter(e)
Afdelingslæge Frank Nielsen, Medicinsk Visitations Afsnit, Horsens Sygehus & cand.pharm. Charlotte Olesen, Sygehusapotek, Horsens Sygehus. E-mail: apotek@hs.vejleamt.dk
I Ugeskr Læger 2006;168:1307-10 er resultaterne af en undersøgelse vedrørende uoverensstemmelser mellem medicinoplysninger fra patienter og egen læge offentliggjort. Det er glædeligt, at der er sat fokus på disse uoverensstemmelser. Afdelingslæge Frank Nielsen og klinisk farmaceut Charlotte Olesen, Medicinsk Visitations Afsnit, Horsens Sygehus, genkender disse uoverensstemmelser fra eget arbejde....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 09/04
5 kommentarer
af Tata Marion Ringberg | 08/04
3 kommentarer
af Per Prætorius Clausen | 07/04
6 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 06/04
1 Kommentar
af Qazaz Mirza | 05/04
2 kommentarer
af Lise Kay | 05/04
2 kommentarer