Skip to main content

Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd

Dr.med. Jens Peter Nørgaard, Ferring International Pharmascience Center, København. E-mail: jenspeter.norgaard@ferring.com

14. dec. 2007
3 min.

Jeg har med stor interesse læst artiklen »Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd« i Ugeskriftet (2007;169:1892-4) og vil gerne kommentere de beskrevne tilstande, hvor forekomsten af polyuri kan give anledning til terapeutiske overvejelser.

Vi ved i dag, at såvel mænd som kvinder, der klager over natlige vandladninger (nykturi), i størstedelen af tilfældene lider af natlig polyuri [1]. Det er utvivlsomt, at natlig polyuri og deraf følgende nykturi har mange årsager [2], og en individuel klinisk vurdering er nødvendig, før behandling iværksættes.

Det er af forfatterne foreslået, at diuretisk behandling med loop-diuretikum kan gives sidst på eftermiddagen; dette savner dog fortsat en evidensbaseret rekommandation. Kun i to forsøg med loop-diuretika er der påvist en begrænset effekt på nykturi hos udvalgte patienter [3], og denne lidt mangelfulde dokumentation berettiger næppe en anbefaling.

Den afslutningsvise kommentar om, at antidiuretisk hormon ikke skal bruges til behandling af natlig polyuri, beror på en misforståelse, idet hele indikationen er bygget op på netop patienter med natlig polyuri, hvor funktionelle blæredysfunktioner er udelukket. Behandlingen har fået level 1-grad A-rekommandation [4] i International Consultation of Incontinence til behandling af sengevædning hos børn og nykturi på polyurisk baggrund hos voksne.

I det danske lægemiddelkatalog fastsættes også, at behandling med antidiuretisk hormon (desmopressin) kun bør forsøges ved verificeret natlig polyuri.

Således er det netop patienter, som har natlig polyuri, der har vist sig at have stor effekt af antidiuretisk behandling ved sengetid. Det er da også denne indikation, der har opnået registrering i 68 lande verden over, inkl. Danmark. Patienter, som derimod har store daglige væskeindtag (døgndiurese > 40 ml/kg/døgn), bør ikke initialt behandles med desmopressin før yderligere udredning. Især er det vigtigt at udelukke psykogen eller habituel polydipsi før behandling med antidiuretikum.

Det er helt korrekt og vigtigt at understrege, at behandling med desmopressin hos personer, der er ældre end 65 år og har nykturi, skal foregå med forsigtighed, idet ca. 5% i denne aldersgruppe kan få hyponatriæmi. Ved monitorering af serum-Na i begyndelsen af behandlingen vil man let kunne identificere patienter med denne bivirkning - og behandling bør afbrydes, hvis serum-Na falder betydeligt [5].

Som konklusion må det være korrekt at følge Lægemiddelkatalogets anbefalinger vedr. desmopressin og nykturi: Behandling med antidiuretisk hormon er potent og kan anvendes ved patienter med nykturi forårsaget af natlig polyuri.

Nasal spray er ikke længere anbefalet til behandling af sengevædning og har aldrig været anbefalet på indikationen nykturi. Nasal spray bruges nu kun til behandling af central diabetes insipidus. Desmopressin i form af sublingval MELT-tablet anvendes til behandling af nykturi og sengevædning.

Interessekonflikter: Jens Peter Nørgaard er ansat i Ferring International Pharmascience Center, som producerer og sælger desmopressin.


Referencer

  1. Abrams P, Mattiasson A, Van Kerrebroeck P et al. Is nocturnal polyuria a key factor in nocturia? Neurourol Urodyn 2004;23:466.
  2. Weiss JP, Blaivas JG. Nocturia. J Urol 2000; 163: 5-12.
  3. Reynard J, Cannon A, Yang O et al. A novel therapy for nocturnal polyuria: a double blind randomised trial of frusemide against placebo. BJU 1998; 81: 215-8.
  4. Andersson KE, Appell R, Cardozo L et al. Pharmacological treatment of urinary incontinence. I: Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al, red. Incontinence. Plymouth: Health Publication Ltd, 2005.
  5. Rembratt A, Riis A, Nørgaard JP. Desmopressin treatment in nocturia; an analysis of risk factors for hyponatremia. Neurourol Urodyn 2006;25:105-9.