Skip to main content

Medicinsk cannabis til kroniske smerter udfordrer den opioide dominans

I forhold til den medicin, som patienter med kroniske smerter normalt tilbydes, er bivirkningerne til medicinsk cannabis få, skriver to debattører.

Overlæge, lektor, dr.med. Niels Vidiendal Olsen, Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet & Biomedicinsk institut, Københavns Universitet. E-mail: nvolsen@sund.ku.dk

Overlæge Torben Ishøy, Hospice Sjælland. E-mail: ti@mail.tele.dk

Interessekonflikter: ingen

9. maj 2018
3 min.

Medicinsk cannabis blev i 1851 inkluderet i Pharmacopoeia of the United States og frem til 1942 fandtes detaljerede opskrifter på, hvordan ekstrakt fra planten (Cannabis sativa) kunne anvendes som analgetisk, hypnotisk og antikonvulsiv medicin. Nu har medicinsk cannabis fået en renæssance. Siden 1996, begyndende med Californien, tillader 44 stater i USA nu reguleret udlevering af medicinsk cannabis, og Canada, Israel, Holland og Frankrig har lignende ordninger. De aktive stoffer, tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), fremstilles desuden som godkendte lægemidler. Over 90% af al medicinsk cannabis anvendes i behandlingen af smerter [1].

I USA er der udgivet en redegørelse om cannabis [1]. Det konkluderes: ”There is substantial evidence that cannabis is an effective treatment for chronic pain in adults” [1]. Det overordnede indtryk ved læsning af litteraturen er, at medicinsk cannabis kan sidestilles med andre analgetika, som ordineres til patienter med kroniske smerter. Ofte anvendes afhængigsskabende polyfarmaci med mange bivirkninger, og vi har nu fået en opiatepidemi med en hastigt stigende incidens af dødsfald [2]. Prævalensen af afhængighed er på ca. 25% ved behandling med opioider for benigne, kroniske smerter [2]. Alle opioide my-receptoragonister, f.eks. oxycodon, er lige så vanedannende som heroin. En ud af 550 patienter, som påbegynder behandling med opioider, dør af opioidrelaterede årsager inden for 2,6 år [2]. Dette stiger til 1 ud af 32 ved behandling med doser over 200 mg morfinækvivalenter/dag [2]. Ingen anden medicin til ikkelivstruende "benigne" tilstande er så giftig. Herudover får mange af patienterne benzodiazepiner, tricykliske antidepressiva og antikonvulsive midler, som alle giver en høj frekvens af bivirkninger. I forhold til den medicin, som patienter med kroniske smerter normalt tilbydes, er bivirkningerne til medicinsk cannabis få [1].

Flere studier har interesseret sig for virkningen af medicinsk cannabis på forbruget af anden medicin. I spørgeskemaundersøgelser fandtes under behandling med medicinsk cannabis et markant fald i forbruget af opioider, NSAIDs og antidepressiva [3]. En opgørelse af receptudstedelser i USA viste, at delstater med love om medicinsk cannabis har fået en markant reduktion i udskrivelse af lægemidler inden for de terapeutiske grupper "depression" og "smerte" [4]. Dette har medført store besparelser i delstaternes sundhedsbudgetter. En analyse af dødsattester viste, at legalisering af medicinsk cannabis nedsatte antallet af opioidrelaterede dødsfald med 25% i forhold til delstater uden sådanne love [5]. Reduktionen af vanedannende, bivirkningstung medicin er bemærkelsesværdig, og dette bør indgå i overvejelserne om, hvordan medicinsk cannabis fremover skal anvendes her i landet.

Referencer

LITTERATUR

  1. The National Academies of Science, Engineering and Medicine. The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. The National Academies Press, 2017.

  2. Frieden T, Houry D. Reducing the risks of relief — The CDC's opioid-prescribing guideline. N Engl J Med 2016; 374:1501-4.

  3. Boehnke KF, Litinas E, Clauw DJ. Medical cannabis use is associated with decreased opiate medication use in a retrospective cross-sectional survey of patients with chronic pain. J Pain 2016;17:739-44.

  4. Bradford AC, Bradford WD. Medical marijuana laws reduce prescription medication use in Medicare Part D. Health Affairs 2016;35:1230-6.

  5. Bachhuber MA, Saloner B, Cunningham CO et al. Medical cannabis laws and opioid analgesic overdose mortality in the United States, 1999–2010. JAMA Intern Med 2014;174:1668-73.