Skip to main content

Medikamentel behandling af depression under graviditet eller amning

Overlæge Inger Merete Terp, Psykiatrisk Center Glostrup. E-mail: inmt@glo.regionh.dk

1. jun. 2007
2 min.

Kommentar 1.

Jeg vil gerne spørge forfatterne til [1], hvorfor de anbefaler selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) som førstevalgspræparat under graviditet i stedet for at følge de anbefalinger, som Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) udsendte i sommeren 2006 vedrørende anvendelse af SSRI under graviditet [2].

Mine indvendinger er følgende: Det er på nuværende tidspunkt uklart, om risikoen for persisterende pulmonal neo-natal hypertension (PPHN) skyldes en direkte effekt af serotonin på glat muskulatur i lungerne, og om tilbagetræknings-symptomer efter behandling med SSRI er en mindre alvorlig variant af PPHN [3].

Forfatterne skriver, at PPHN har en dødelighed på 10-20%, men at den kan reduceres, hvis fødslerne foregår på et hospital med et neonatalt beredskab.

Min erfaring er, at kvinder siger nej til SSRI under graviditeten, hvis man fortæller om risikoen for PPHN. Personligt finder jeg forfatternes risikovurdering vedrørende anvendelse af SSRI under graviditet for usikker til, at jeg som læge kan anbefale at indlede behandling med SSRI under graviditet. Derimod vil jeg i enkelte tilfælde fortsætte en behandling med SSRI under graviditet, hvis jeg finder, at risikoen for tilbagefald med depression er for stor i forbindelse med et eventuelt medicinskift.

IRF anbefalede i sommeren 2006, at praksis ikke bør ændres vedrørende anvendelse af SSRI i sidste halvdel af graviditeten, men at der er anledning til en ny stillingtagen til fortsat behandling med SSRI efter 20. graviditetsuge, og at fordele eller ulemper ved andre behandlingsformer (tricykliske antidepressiva eller psykoterapi) bør overvejes sammen med patienten.

Jeg har forsøgt at følge retningslinjerne i svaret fra IRF og har som følge heraf behandlet en del gravide med nortriptylin efter 20. graviditetsuge. Det har været forbavsende ukompliceret. En kvinde har haft det bedre på SSRI, resten har responderet fremragende på nortriptylin, både hvad angår depression og angst. Der har ikke været tilbagefald med depression under graviditet eller efter fødsel, hvis kvinden i graviditeten har været i behandling med nortriptylin, og behandlingen løbende er blevet monitoreret efter svar på serum-nortriptylin.

Jeg vil derfor anbefale, at de behandlingsalgoritmer, forfatterne foreslår, suppleres med anbefalinger fra IRF fra sommeren 2006 med en anbefaling om, at depressionstypen og depressionens sværhedsgrad også skal være afgørende for, hvilket præparat man vælger at indlede behandling med under graviditet.


Referencer

  1. Nielsen RE, Stage KB, Christensen PM et al. Medikamentel behandling af depression under graviditet eller amning. Ugeskrift for Læger 2007;169:1442-4.
  2. Møller M. Rationel Farmakoterapi 2006;7:4.
  3. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, van Marter LJ et al. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med 2006;354:579-87.