Skip to main content

Mere fireårsregel

Læge Ole Birger Vesterager Pedersen, København. E-mail: obpedersen@health.sdu.dk

10. aug. 2007
2 min.

Efter at have læst de seneste ugers debat her i Ugeskrift for Læger står jeg tilbage med det indtryk, at fireårsreglen er uomgængelig. Den er vedtaget og accepteret af Yngre Læger (YL), og så er det det. Det på trods af alle de vrede og frustrerede indlæg her i bladet. Burde repræsentantskabet for YL ikke tage konsekvensen af protesterne og indkalde til en ek-straordinær samling af yngre læge-rådene eller udskrive et ekstraordinært valg, således at de på demokratisk vis kan få afklaret omfanget af protesterne og måske tillige få et mandat til at ændre aftalen?

Det virker, som om YL har glemt, at skylden for den katastrofale mangel på speciallæger ligger hos politikerne. Det er de skiftende socialdemokratiske og borgerlige regeringer, som i 20 år har uddannet for få læger. Derved har staten sparet milliarder på uddannelse. Og det er åbenbart YL's politik, at vi som læger (og dermed også sygehusvæsenet og patienterne) skal betale for denne fejlagtige prioritering ved at indskrænke den akademiske frihed og tvinge læger ud i specialer, som ikke interesserer dem.

Hvorfor har ti års lægemangel ikke ført til bedre uddannelse, bedre arbejdsvilkår eller højere løn for yngre læger? Hvordan tror I, at Lars Løkke Rasmussen havde været at forhandle med, hvis der havde været 1.000 arbejdsløse speciallæger? Ja, han havde nok ikke indført en fireårsregel, men chancen for, at vi havde fået mere i løn eller bedre uddannelse, ville nok ikke have været særlig stor. Politikere interesserer sig ikke for lægers uddannelse, arbejdsmiljø, velfærd eller løn. De interesserer sig kun for at få gode sundhedsydelser så billigt som muligt. At YL ikke har kunnet bruge lægemanglen til at forhandle bedre forhold for læger, men derimod det stik modsatte, vidner om, at de enten er inkompetente, eller at deres prioriteter er forkerte.

YL kan kræve, at regeringen eller regionerne selv finder en løsning på speciallægemanglen ved at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det vil blive dyrt, for Norge, Sverige og England konkurrerer også om at tiltrække de samme læger, men det er prisen for årtiers fejlslagen uddannelsespolitik. At nyuddannede læger skal betale, er mig komplet uforståeligt.