Skip to main content

Miljø- og klimaforandringer truer vores patienters sundhed

Nye involverende netværker går ind i kampen.

Jørgen Wiis, overlæge, ITA 4131, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet Charlotte Loumann Krogh, 1. reservelæge, Anæstesi- og Operationsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Mads Astvad, afdelingslæge, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital Sandra Viggers, reservelæge, Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands hospital

3. feb. 2020
3 min.

Australien brænder. Tørken breder sig. Plastikaffald fylder verdenshavene. Luftforurening kvæler storbyer. Vandløb uden liv. Skove uden træer. Is smelter.

Ordet angst beskriver vel bedst den følelse, der i tiltagende grad vokser i os på egne, vores næres og vores patienters vegne. Er vi virkelig nu nået ud over en grænse, hvor menneskabte klima- og miljøforandringer truer menneskehedens overlevelse? En ganske ubærlig tanke.

Der er ikke længere tid til dvælen ved tanker. Vi må reagere. Som individ og samlet som lægestand. I hverdagen for patienterne og ved at turde træde ud af stilheden. Tak til Ugeskrift for Læger for den 25.11.2019 at bringe debatindlægget »Lægernes vigtigste kamp er kampen for klimaet«, hvor Anne Roe Rasmussen m.fl. belyser, at Lægeforeningen og lægerne er forpligtet til at yde en betydelig indsats i kampen mod klimaforandringerne og deres effekt på sundheden. Stor tak til Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing, som i sit svar viser, at foreningen forstår behovet for aktion nu. Lægeforeningen afholdt således den 10.12.2019 et videoforedrag, hvor rapporten The Lancet Countdown on Health and Climate Change 2019 blev fremlagt. På videnskabelig baggrund tegnes den fundamentale trussel mod menneskeden op.

Globalt er læger nu aktive i klimakampen. Selvstændigt, i nyopståede tværfaglige organisationer, i NGO-arbejde eller som aktive i nationale medicinske selskaber. Danske kolleger er ved at danne selskabet: Læger for klimaet.

Vi er en gruppe danske læger med interesse for behandlingen af kritisk syge og har længe deltaget i netværket Social Media and Critical Care (SMACC), som udover skarp webbaseret dialog har afholdt nyskabende tværfaglige konferencer med fokus på læring og fri vidensdeling (FOAMed). Samtalen i netværket har ændret fokus: Jo, vi skal stadigt blive bedre til at behandle. Men vi læger har så stor en stemme, at vi nu mere end nogensinde har pligt til at tale om trusler mod vores patienters sundhed. SMACC har i samarbejde med New England Journal of Medicine (NEJM) og The George Institute for Global Health skabt CODA, et verdensomspændende sundhedsnetværk for alle specialer, der vil løse akutte trusler med den globale sundhed. https://codachange.org/. Codas fire søjler er: EARTH. CURE. EDUCATE. ETHICS. Før konferencen udsender NEJM et ekspertudarbejdet white paper, som netværket diskuterer i optakt til en femdageskonference. Første konference afholdes i Melbourne i september 2020 med primært fokus på klimaforandringer og sundhed. 2021-konferencen planlægges til Nordeuropa. Klimaagendaen fortsættes, men hovedfokus lægges da på EQUITY: lige ret til sundhed, artificiel intelligens, end of life care, befolkningsmodifikation og genetisk modifikation.

Nye involverende sundhedsnetværk er skabt. Vær med.