Skip to main content

Misvisende omtale af Cochrane-review om depression

Overlæge Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet. E-mail: pcg@cochrane.dk

14. dec. 2007
2 min.

I Ugeskrift for Læger fra den 12. november var der ved siden af indholdsfortegnelsen en appetizer »Forebyggelse af unipolar depression«, hvor der stod at »Både lithium og antidepressiva virker - her illustreret ved nedsat risiko for selvmord - konkluderer et Cochrane-review«.

Det pågældende Cochrane-review har ingen konklusion om, at lithium eller antidepressiva nedsætter risikoen for selvmord. Det kunne det heller ikke have, idet det var en sammenligning af lithium og antidepressiva, og ikke en sammenligning af aktive stoffer over for placebo [1]. Faktisk er det aldrig påvist i randomiserede forsøg, at antidepressiva nedsætter risikoen for selvmord. I den artikel om evidensbaseret medicin, som appetizeren henviser til, og som indeholder gennemgang af et Cochrane-review, skriver forfatterne i indledningen, at man har observeret en reduktion i risikoen for selvmord, men sådanne observationer bygger på observationelle studier. Det er klart, at der må være stor forskel på de personer, der bliver sat i behandling med antidepressiva og også følger behandlingen, og de personer, hvor dette ikke er tilfældet. Det kan derfor ikke overraske, at man finder højere selvmordsfrekvens blandt de sidstnævnte, og det beviser ingenting. De statistiske metoder, vi råder over til at korrigere for sådanne forskelle mellem grupperne, er ikke tilfredsstillende, og i en nylig ph.d.-afhandling har man endda påvist, at de ofte gør bias endnu større, end den var i forvejen [3].

Hvilken effekt antidepressiva har på selvmord, er det mest relevante spørgsmål, man kan stille. Det er derfor interessant, at man i randomiserede forsøg har påvist en aldersafhængighed for selvmordstanker og suicidal adfærd. Der er øget risiko for selvmordstanker og suicidal adfærd blandt børn og unge, der behandles med antidepressiva, i sammenligning med børn og unge, der behandles med placebo, hvorimod virkningen er den modsatte hos ældre personer [4]. Vi ved desværre ikke, hvad effekten er på selvmord, men det forekommer rimeligt at antage, at der også her kunne være en aldersafhængighed. Det rejser spørgsmålet, om det er forsvarligt at behandle børn og unge med antidepressiva.

Referencer

  1. Cipriani A, Smith K, Burgess S et al. Lithium versus antidepressants in the long-term treatment of unipolar affective disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003492.
  2. Stage KB, Kristoffersen J, Sørensen CH. Lithium versus antidepressiv behandling ved forebyggelse af unipolar depression. Ugeskr Læger 2007;169:3953-5.
  3. Deeks JJ. Systematic reviews evaluating effects of health care interventions: issues of synthesis and bias (PhD thesis). Birmingham: University of Birmingham, 2007.
  4. Kuehn BM. FDA panel seeks to balance risks in warnings for antidepressants. JAMA 2007;297:573-4.