Skip to main content

Mudderkastning

Michael Dupont, formand for Praktiserende Lægers Organisation

4. nov. 2005
2 min.

I en stort opsat artikel i Berlingske Tidende tirsdag den 11. maj udtaler overlæge Henrik Lublin sig ganske skråsikkert om praktiserende lægers evne til at diagnosticere depression hos deres patienter.

Anledningen er en rapport fra England, der ifølge Ugebladet Mandag Morgen skulle vise, at SSRI-præparaterne ingen virkning har på lette eller moderate depressioner.

Det skal bemærkes, at rapporten først udkommer i juni, og altså næppe kan være læst af Henrik Lublin. Det forhindrer ham nu ikke i at kommentere den.

Henrik Lublins udtaler sig desuden på baggrund af den spørgeskemaundersøgelse, som blev publiceret i Ugeskriftet i 2002 (Lublin et al. Diagnostik og behandling af depressioner. Ugeskr Læger 2002;164:3440-4), hvor man på baggrund af en undersøgelse, hvor svarprocenten kun var på 45, kom med nogle ret bastante konklusioner.

Disse »konklusioner« gentages nu i Berlingske Tidende, men den lave svarprocent udelades behændigt. Værdien af undersøgelsen, som i et senere læserbrev til Ugeskriftet blev draget i tvivl, kommer man da heller ikke ind på.

Men det er jo heller ikke artiklens ærinde. Det er derimod – nok en gang – at få en speciallæge til at drage kompetencerne i almen praksis i tvivl på et tyndt grundlag.

Det ville have klædt Henrik Lublin at nævne, at der siden hans originale meddelelse fra 2002 er udkommet en vejledning fra DSAM om depression, hvor de diagnostiske kriterier og behandlingsvejledninger er udførligt beskrevet.

Vejledningen er sendt ud til alle landets praktiserende læger. Endvidere er det udeladt, at der ved den seneste overenskomst er banet vej for brugen af ICD-10 i mødet med den patient, som er mistænkt for at have en depression.

Det er muligt, at Henrik Lublin er uvidende om dette, men under alle omstændigheder fremstår hans bemærkninger om hans almenmedicinske kolleger i et af landets største dagblade for mig som et eksempel på ukollegial adfærd.

Vi tror ikke, vi ikke kan gøre det bedre, men det fører ikke til noget konstruktivt at så tvivl om behandlingen af depressioner over en bred kam. Det sætter patienterne i en vanskelig situation, når der fremsættes generelle udtalelser på et tyndt grundlag.