Skip to main content

Muskel- og skeletlidelser

Overlæge Palle Rosted, Sheffield Universitet, England. E-mail: Prosted@aol.com Speciallæge i almen medicin Viggo Rask Kragh Jørgensen, Thyborøn
4. nov. 2005
01 min

Vi har med interesse læst artiklen med ovenstående titel [1] og er ikke specielt forundret over de store tal for lidelser i bevægeapparatet. Vi er heller ikke forundret over, at 17,5% behandler sig selv med varme, diæt og gymnastik, og at kun 4,6% søger læge herfor.

Desværre finder vi, at der er en faktor, der ikke er medtaget i ovenstående opgørelse, nemlig anvendelsen af alternativ behandling. Det er en kendt sag, at alternativ behandling i stigende grad bliver anvendt af patienter, og det vil være både relevant og interessant ved en fremtidig undersøgelse eller opfølgning at medtage dette aspekt. Således må det formodes, at dette også vil have indflydelse på totalomkostningerne i forbindelse med behandling af lidelser i bevægeapparatet.

SVAR:

Referencer

  1. Biering-Sørensen F. Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskr Læger 2004;166:1331-3.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen