Skip to main content

Muslimer for dummies

Læge Imran Rashid, København. E-mail: imran.rashid@dadlnet.dk Professor Jørgen Lyngbyes

6. jun. 2008
2 min.

(JL) enøjede karakteristik af muslimer i Ugeskriftet 2008;170:1948 er endnu en eksemplificering af, at intelligens og en nuanceret verdensopfattelse sagtens kan være uforenelige størrelser.

Professorens ytringer falder som reaktion på, at Zehra Özdemir i Ugeskriftet 2008;170:1669 udtrykker irritation over, at xenofobien og »dem og os«-tankegangen får spalteplads i Ugeskriftet i Anette Schmidts anmeldelse af Hirsi Alis bog i Ugeskriftet 2008;170:1500. En boganmeldelse, der ved sin ensidige og unuancerede videreformidling af bogens budskaber i sagens natur mere antager karakter af propagandering for et bestemt (antimuslimsk) politisk synspunkt end en decideret saglig anmeldelse.

Som læge, dansk-pakistaner og muslim - i nævnte prioritering kan jeg sagtens dele Özdemirs synspunkt, idet jeg også får Primperan-resistent kvalme, hver eneste gang jeg i medierne skal lægge øre til diverse fremmedfjendske holdninger, tørklædedebat, ensidige beskrivelser af såkaldt »muslimsk« Koran-baseret adfærd m.m. Jeg har dog altid følt mig ekstremt priviligeret over til daglig at være omgivet af kolleger, der betragter mig som enhver anden lægekollega - hverken mere eller mindre.

Under henvisning til diverse Koran-citater synes professoren altså at have fundet opskriften på normal muslimsk adfærd anno 2008.

Fuldstændig uagtet det faktum, at muslimer er en lige så heterogen gruppe som eksempelvis kristne, fornemmes tydeligt, hvordan JL med den store pensel maler et skrækbillede af »den muslimske horde«, der vil dræbe/omvende/korsfæste/lemlæste etc. de vantro - og desuden udgøre flertallet i Danmark i 2100! Man fornemmer næsten en pianistisk fanfare i baggrunden ...

Men tillad mig så at bringe lidt farvenuancer ind i en sort-hvid verden, kære professor: Jeg er ikke blot læge, muslim (uden hang til lemlæstelse) og med dansk-pakistanske rødder - men stemmer derudover også på De Radikale (ja - partiet), er roligan og ikke synderligt uvenlig over for såkaldte »vantro« - men derimod gift med en! Så du bedes venligst revidere din udgave af »muslimer for dummies«.