Skip to main content

Nelson Textbook of Pediatrics. 18th Edition

♠ Overlæge Juri Lindy Pedersen E-mail: juri.pedersen@hvh.regionh.dk
25. jan. 2008
03 min

Bogen er standardværket for pædiatere. Den dækker børns og unges sygdomme samt normale børns vækst, udvikling og adfærd. Neonatologien er dækket med ca. 140 sider, hvilket ikke er nok for en neonatolog. Fraset dette fagområde vil bogen være et af de bedste steder at starte, hvis man skal opnå et overblik over en sygdom inden for pædiatrien.

Seneste udgave kom i 2004. Dette tidsrum er det korteste mellem to udgaver i bogens historie. Man kan spørge sig selv, om der er sket nok på de tre år til at retfærdiggøre en ny udgave. Det er der måske, men 17.-udgaven er ikke en forældet bog endnu. Til gengæld har den nye udgave gennemgået en større forvandling siden 17.-udgaven. Der er kommet adskillige nye kapitler til, andre er gennemrevideret, og referencerne er opdateret. Bogen har fået en ansigtsløftning fra 17.-udgavens nøjsomme brug af farve (kun violette toner) og helt overvejende sort-hvide billeder til 18.-udgavens brug af hele paletten samt farvebilleder. Den nye udgave rummer også flere figurer, billeder og tabeller end sin forgænger, hvilket gør den mere indbydende og afvekslende. Bogen har et glimrende indeks, der også er øget i størrelse i forhold til 17.-udgaven både absolut og i forhold til tekstmassen.

Prisen for bogen i Danmark er 1.249 kr. og 650 kr. ekstra, hvis man vil have den elektroniske udgave med. Den elektroniske 18.-udgave anmeldes ikke her, men i 17.-udgaven var den elektroniske version et værdifuldt supplement, da bogen på kort tid kan »støvsuges« for alle forekomster af et givent begreb, og et kapitel kan skrives ud og tages med på stranden, hvis der ikke er plads til bogen i tasken, hvad der næppe er. Den nye udgave er øget med ca. 20% i omfang (fra 2.600 sider 3.150 sider), og vægten er øget fra 4,3 kg til 5,4 kg. Bogen er vanskelig at håndtere i sofaen eller i havestolen. Den læses bedst på et skrivebord.

Med udgivelsen af 18.-udgaven har Saunders samtidig valgt at lukke den elektroniske 17.-udgave ned, dvs. vi er en del, der har mistet et værdifuldt værktøj ved udgivelsen af den nye udgave. I dette lys synes jeg, at tre år er for kort tid mellem udgivelserne.

I alt 402 forfattere har bidraget til det store værk. Heraf kommer de 388 fra USA. Redaktørerne betoner i bogens indledning, at den er et internationalt værk. I lyset af dette mål er ikkeamerikanske nationer underrepræsenteret. Et resultat af det amerikanske perspektiv er f.eks., at der findes plads til et kapitel om »biologisk og kemisk terrorisme«.

Dette ændrer ikke på, at bogen er et rigtigt godt opslagsværk. Bogens mål er at være state of the art inden for den generelle pædiatri. Det er den fortsat.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen