Skip to main content

Neurology and general medicine

Aminoff MJ: Aminoff MJ

2. nov. 2005
2 min.

Third edition

Bogen »Neurology and general medicine« er en multiforfatter-bog, som er redigeret af Michael J. Aminoff, der er professor i neurologi ved University of California, San Francisco. Der er i alt 80 forfattere fra engelsktalende lande, de fleste fra USA. Redaktøren er kendt i den neurologiske verden som lærebogsredaktør. Den foreliggende bog er 3. udgave af et værk, der udkom første gang i 1989 og anden gang i 1995.

Bogen indeholder 61 kapitler på i alt 1.147 sider. Den er hverken en lærebog i neurologi eller almen medicin. Det er redatørens mål med bogen at tilbyde en forbindelse imellem neurologi og andre lægelige specialer. Der indledes med et godt kapitel om respiration og nervesystemet, hvorefter en række kapitler beskriver de neurologiske manifestationer og komplikationer til hjertesygdomme og hypertension. De neurokutane syndromer beskrives i et selvstændigt kapitel. Mange kapitler er viet til grænselandet mellem neurologi og intern medicin. Der er eksempelvis kapitler om hepatisk encefalopati, neurologiske komplikationer til nyresvigt, elektrolytforstyrrelser og diabetes. Paraneoplastiske syndromer, der involverer nervesystemet og de neurologiske konsekvenser af kemoterapi og strålebehandling, behandles i selvstændige kapitler. Det spændende grænseland mellem neurologi og psykiatri beskrives af en absolut autoritet på området, nemlig professor Michael R. Trimble fra London. Neurologiske aspekter af søvn, sphichterkontrol, seksuelle dysfunktioner, alkohol- og medicinmisbrug gennemgås i de følgende kapitler. I bogens anden halvdel er der mange kapitler om neurologiske aspekter og komplikationer ved infektiøse lidelser. Denne del af bogen rummer også et vældig godt kapitel, der redegør for årsager og mekanismer ved bevidsthedspåvirkning ved neurologiske og medicinske lidelser. Redaktøren slutter selv bogen af med et kapitel om omsorg ved livets afslutning.

Bogen, der er rettet mod det postgraduate niveau, er velskrevet og kan således anbefales. Den bør finde plads på neurologiske og medicinske sygehusafdelinger.

New York: Churchill Livingstone, 2001. 1.147 sider.

Pris: 110 GBP. ISBN 0-443-06571-3.

Christian Pilebæk Hansen