Skip to main content

Nick, pas dit eget job …

Der er afsat 300 mio kr. på at vi læger skal møde patienterne i øjenhøjde. Men vi burde bruge resurserne på at undgå en gentagelse af alvorlige fejl. Problemet er, at 95 pct. af de alvorligste fejl risikerer at blive begravet, fordi kun fem pct. obduceres

Johannes Bjerre, Esbjerg
E-mail: johannesbjerre@hotmail.com
Interessekonflikter: ingen

17. okt. 2014
2 min.

Sundhedsminister Nick Hækkerup skal tjene folket og skal som sundhedsvæsenets kaptajn sætte kursen og bringe folket sundhed. Ministerens nye plan går ud på, at lægerne skal møde patienterne i øjenhøjde, og hertil er afsat 300 millioner kroner. Gennem en kulturændring, hvor patienter og pårørende inddrages i højere grad, kan der skabes mere tryghed og tilfredshed i mødet med sundhedsvæsenet [1]. Har sundhedsvæsenets store rorgænger sat kursen fremad, eller ser vi kejserens nye klæder?

Sundhedsvæsenets resultat måles i levetid, og når Sundhedsstyrelsen opgør den danske levetid, er den ringere end i samtlige de lande, vi ellers sammenlignes med [2]. Levetiden er 80,1 år i Danmark, og det er 12 år siden, at de passerede dette mål i Sverige [3]. Svenskerne lever længere, og sandsynligheden for, at det er tilfældigt, kan beregnes med t-test, hvor p < 0,00001.

Som læger vil vi gerne kunne se vores patienter i øjnene og garantere, at vi ikke gentager alvorlige fejl. Vores kvalitet kan opgøres gennem antallet af klasse 1-fejl, hvor patologen ved obduktionen finder en sygdom, som patienten kunne have overlevet. Erfaringsmæssigt er der 9% klasse 1-fejl i sundhedsvæsenet [4]. I Danmark obduceres under 5% af patienterne, hvorfor 95% af de alvorligste fejl risikerer at blive begravet [5].

Vi skal som læger gøre, hvad vores chef forlanger, og derfor skal vi for 300 millioner kroner mere i øjenhøjde med vores patienter. Ville det ikke være bedre og mere trygt, hvis vi brugte resurserne på, at undgå en gentagelse af alvorlige fejl og få resultater på højde med naboen?

Referencer

LITTERATUR

  1. www.b.dk/politiko/minister-afsaetter-300-mio.-laeger-skal-moede-patienten-i-oejenhoejde (okt 2014).

  2. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2010/DOKU/OECD/DKsundhedsv_internationaltpersp.pdf (okt 2014).

  3. http://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy.htm (okt 2014).

  4. Gallagher B, Burton EC, McDonald KM et al. Changes in rates of autopsy-detected diagnostic errors over time: a systematic review. JAMA 2003;289:2849-56.

  5. Larsen K. Kun hver 20. obduceres. Ugeskr Læger 2012;174:762.