Skip to main content

Ny forskning: Få fortæller om selvmordstanker

Løsningen er skærpet og direkte adressering.  

cover
Illustration: Colourbox

Jens Peter Eckardt, chefanalytiker, cand.soc., Videnscenter/Research Unit i Bedre Psykiatri

15. maj 2023
3 min.

I 2020 blev der registreret 552 selvmord i Danmark. Til sammenligning er 163 mennesker døde i trafikken i 2020. Herudover estimeres det, at der er omkring 11.000 selvmordsforsøg i Danmark om året [1]. Omkring 53% af dem, som døde af selvmord, har modtaget en eller anden for psykiatrisk behandling i det sidste år af deres år; ca. 20% havde været indlagt, mens 26% udelukkende havde været i medicinsk behandling for psykisk sygdom [2]. Hertil viser dansk forskning, at hver fjerde dansker kender én, som har overlevet et selvmordsforsøg, og halvdelen af dem føler ikke, at de i den forbindelse fik støtte nok. Over 60% af de pårørende, som oplever, at en tæt på dem har et selvmordsforsøg, rapporterer at blive stærkt følelsesmæssigt påvirket, og næsten en fjerdedel er stadig påvirket af selvmordsforsøget flere år efter [3].

Et nyt metastudie fra Australien, som kombinerer oplysninger fra næsten 100 studier, påviser, at 50-60% af  alle mennesker ikke taler om deres selvmordstanker eller selvmordsadfærd (selvmordsplaner eller forsøgt på selvmord) til andre. Selv hvis de har haft disse tanker eller adfærd i løbet af den sidste måned, har kun anslået 38% fortalt det til nogen. Kvinder er lidt mere tilbøjelige til at afsløre selvmordstanker end mænd, og afsløringen er mere sandsynligt, når de er forbundet med en psykiatrisk lidelse [4]. Væsentlige årsager til den høje andel, som tilslører selvmordstanker, skal bl.a. findes i selvstigmatisering, skam, frygt for afvisning eller ikkestøttende reaktioner; at pågældende ikke ønsker at bebyrde andre, har fatalistiske synspunkter om, at intet kan gøres, eller har bekymringer over konsekvenserne, f.eks. indlæggelse eller modtage uønsket tiltag/andre indgreb der kan true autonomien [4]. Derudover er manglende tillid til at udtrykke sig selv en anden væsentlig barriere, fastslår forskerne. Nogle mennesker undgår at tænke eller tale om det som deres vigtigste mestringsmetode [5].

Samlet set demonstrerer studiet, at mange mennesker er i risiko for at gå uidentificeret og uhjulpet rundt i vores samfund. Et af de mest afgørende skridt til at forstå og håndtere risikoen for selvmord og selvmordsforsøg er derfor, at personerne afslører deres selvmordstanker og -adfærd til familie, venner og sundhedsprofessionelle. Denne viden giver os nemlig en chance for at mobilisere ressourcer, støtte, behandling og forebyggelse samt yde støtte til de underliggende årsager. Kampagner kan efter alt at dømme øge bevågenheden (​​f.eks. samfundsbevidsthed og af-stigmatisering) i befolkningen, men direkte spørgsmålstilgang om selvmord til en pågældende person kan være mere formålstjenesteligt og effektiv, viser erfaringen og forskningen [4, 5]. En direkte spørgsmålstilgang vil styrke bekymrede klinikere, familie og venners evne til at kunne identificere og håndtere risikoen, og her gælder det særligt om at klæde familie og pårørende på til denne opgave set i et forebyggelsesøjemed, noteres det i studiet [4]. Implikationen af dette studie viser, at klinikere og andre aktører bør være mere agtpågivende i forhold til den substantielle gruppe, som tilslører selvmordstanker og adfærd. Selvom mange mennesker med selvmordstanker og selvmordsadfærd ikke vil føre til selvmord, er »tilsløretheden« en væsentlig hindring for adgang til hjælp og social støtte, alt imens de går alene, forpinte, uidentificeret og ubehandlet imellem os.

Referencer

  1. Sundhedsstyrelsen. Fagligt oplæg til en 10-årsplan. Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen, 2022. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED (30. mar 2022).
  2. Bedre Psykiatri Videnscenter – Fakta om selvmord https://bedrepsykiatri.dk/selvmord/
  3. Hvidkjær KL, Ranning A, Madsen T et al. People exposed to suicide attempts: frequency, impact, and the support received. Suicide Life Threat Behav. 2021;51(3):467-477.
  4. Hallford DJ, Rusanov D, Winestone B et al. Disclosure of suicidal ideation and behaviours: a systematic review and meta-analysis of prevalence. Clin Psychol Rev. 2023;101:102272. doi: 10.1016/j.cpr.2023.102272. 
  5. Hallford DJ. Most people don’t disclose their suicidal thoughts, Here’s why and what we can do about it. Psychology Today, 2023. https://www.psychologytoday.com/us/blog/our-wonderful-messy-minds/202304/we-dont-talk-about-ending-our-lives