Content area

|

Ny overenskomst skal sikre flere speciallæger i almen praksis

Ansatte speciallæger i almen praksis kan nu for første gang se frem til at blive dækket af en overenskomst. Det sker efter, at Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation er blevet enige om en overenskomst for ansatte speciallæger i almen praksis.
Jørgen Skadborg. Foto: Lars Horn/Baghuset & Helga schultz. Foto: Claus Boesen
Forfatter(e)
Jørgen Skadborg, konstitueret formand for PLO & Helga Schultz, formand for Yngre Læger

Bedre barsel, sjette ferieuge, barns første sygedag, mulighed for at forhandle omsorgsdage og en løn, der er sammenlignelig med lønnen for en speciallæge på et sygehus. Hertil sikres efteruddannelse på linje med klinikejerne. Det er nogle af ingredienserne i den nye overenskomst mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, som vi netop er blevet enige om.

Overenskomsten giver for første gang ensartede løn- og arbejdsvilkår for de ansatte speciallæger i almen praksis, så alle ved, hvilke rettigheder de ansatte speciallæger har. Det er vi meget glade for.

Vi er overbeviste om, at overenskomsten vil være god for både den enkelte ansatte speciallæge, for praksisejerne, for patienterne og for udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Forbedringerne af løn- og arbejdsvilkår vil gøre almen praksis mere attraktiv for yngre speciallæger, og vi forventer, at det vil få flere læger til at søge i praksis i stedet for at blive ansat på et hospital eller andre steder.

Det er der brug for, for der mangler i høj grad praktiserende læger.

  • Overenskomsten giver for første gang ensartede løn- og arbejdsvilkår for de ansatte speciallæger i almen praksis, så alle ved, hvilke rettigheder de ansatte speciallæger har. Det er vi meget glade for.

Fra Yngre Lægers undersøgelser ved vi, at de fleste yngre speciallæger i almen medicin gerne vil arbejde i praksis. Men nogle vil helst starte med at være ansat og vente nogle år med selv at købe praksis. Det bekræfter nye tal fra PLO. De seneste to år er antallet af ansatte læger i almen praksis næsten fordoblet – fra 70 ansatte læger i 2018 til 130 ansatte læger i 2020.

Fremover vil det ske med den nye overenskomst i ryggen, hvilket sikrer de ansatte læger arbejdsvilkår, der kan ligestilles med de forhold, der er på sygehusene.

Forhåbentlig vil den nye overenskomst dermed også kunne tiltrække nogle af de ca. 800 speciallæger i almen medicin, der i dag arbejder andre steder end i almen praksis. Hvis selv en mindre andel af disse 800 læger kan tiltrækkes til almen praksis, vil det være et markant bidrag til at reducere manglen på praktiserende læger.

Samtidig er det vores forventning, at nogle af de ældre praktiserende læger vil have lyst til at fortsætte med at arbejde lidt længere, hvis de kan ansætte en eller flere læger i deres klinik. Og med flere ansatte læger kan vi være med til at sikre en endnu bedre lægedækning for alle i Danmark.

Den nye overenskomst skal nu tiltrædes af PLA’s repræsentantskab og Yngre Lægers bestyrelse – begge dele forventes at ske i nær fremtid. Herefter vil overenskomsten gælde for alle ansættelser, der sker i det nye år.

Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye overenskomst. Vi er ikke i tvivl om, at den vil være et væsentligt bidrag til at skabe kontinuitet og kvalitet for flere patienter, der fremover vil kunne sige, at de har det, vi traditionelt kalder egen læge.

Blad nummer: 

Right side

af Susanne L. M. Bülow | 03/12
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 02/12
1 Kommentar
af Michael Uldall Steinfath | 01/12
1 Kommentar
af Pedram Kazemi-Esfarjani | 01/12
1 Kommentar
af Bjarne Stigsby | 30/11
2 kommentarer
af Camilla Bang | 29/11
2 kommentarer
af Stine Madsen-Østerbye | 29/11
1 Kommentar
af Kaj Seidelin | 29/11
6 kommentarer
af Pedram Kazemi-Esfarjani | 28/11
2 kommentarer
af Ulf Bern Jensen | 24/11
2 kommentarer