Skip to main content

Nye initiativer vedrørende uddannelse og rekruttering af forskere i sundhedsvæsenet

Overlæge, dr.med. Poul Jaszczak, Herlev Hospital, formand for Det Nationale Samar-bejdsforum for Sundhedsforskning

18. mar. 2010
2 min.

Regionerne, universiteterne og de centrale sundhedsmyndigheder skal styrke indsatsen med uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere i sundhedsvæsenet. Det er konklusionen, efter Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS) har afholdt sit andet møde.

NSS blev etableret i foråret 2009 med henblik på at skabe et fælles forum, hvor sundhedsforskningens private og offentlige aktører kan analysere tværgående problemstillinger og komme med anbefalinger til løsning af disse problemstillinger. Den første analyse, som blev igangsat, vedrørte problemstillingen om uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere i sundhedsvæsenet. Baggrunden for problemstillingen var data, der viste, at antallet af gennemførte forskningsforsøg i Danmark er konstant, på trods af at der uddannes mere og mere forskningspersonale. Dette indike-rer, at den enkeltes forskningsaktiviteter stopper, når forskeruddannelsen stopper.

Siden foråret har jeg rejst rundt på workshopper i Århus, Odense, København og Hillerød og talt med forskningsledere, administratorer og andre, som er ansvarlige for sundhedsforskningens rammevilkår. Formålet med disse workshopper har været at få forskerne og forskningslederne til selv at identificere barriererne ved uddannelse rekruttering og fastholdelse af forskere i sundhedsvæsenet og - vigtigst af alt - at få forskernes og forskningsledernes forslag til, hvordan disse barrierer kan overvindes.

Resultatet af rundrejsen kan læses i et fælles notat, som er publiceret på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside (www.sum.dk). Notatet indeholder 13 initiativer til, hvordan NSS foreslår, man fremadrettet kan forbedre mulighederne for at uddanne, rekruttere og fastholde forskere i det danske sundhedsvæsen.

Initiativerne er knyttet til velkendte temaer som bedre forskningsledelse, øget udbredelse af antallet af delestillinger, mere målrettet anvendelse af ph.d.'eres kompetencer i sundhedsvæsenet mv. »Gammel vin på nye flasker«, vil kritikerne måske sige.

Når jeg mener, at der faktisk er tale om »ny vin«, er det fordi, det ikke blot er lykkedes at identificere, hvilke konkrete initiativer vi kan igangsætte. Det er også lykkedes at blive enige blandt alle parterne i Fo-rummet om, hvem der bør gøre hvad, og hvornår initiativerne skal være færdige. Det må siges at være yderst tilfredsstillende.

Processen med initiativernes tilblivelse har båret præg af konstruktiv debat og kreativitet fra alle parter (dyder som ikke altid kan tages for givet i vores branche, hvis jeg må være så fræk at sige det). Det har været en god proces at tage del i.

Vi foreslår, at initiativerne igangsættes i løbet af 2010 og evalueres i foråret 2011. Jeg ser frem at følge udviklingen og ser med spænding frem til, at mulighederne for uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere forbedres.