Skip to main content

Nye potenspiller og nitroglycerin er en farlig cocktail

Overlæge Hans Mickley, Kardiologisk Afdeling B, Odense Universitetshospital. E-mail: hans.mickley@dadlnet.dk

4. nov. 2005
3 min.

Det potensfremmende præparat sildenafil (Viagra) er en fosfodiesterase-5-hæmmer (PDE5H), der blev lanceret i 1998, og det vides, at samtidig indgift af nitroglycerin (NTG) i værste fald kan medføre fatalt blodtryksfald [1]. I 2003 tilkom to nye PDE5H'ere, tadalafil (Cialis) og vardenafil (Levitra), hvor problemstillingen er den samme. Antallet af danske PDE5H-brugere er ukendt, idet præparaterne også handles på internettet og det sorte marked. Yderligere foregår der en udveksling af tabletter mellem arbejdskolleger og i vennekredse, ligesom PDE5H'ere er receptfri i en række lande.

Behandlere af patienter med iskæmisk hjertesygdom bør være opmærksomme på følgende:

  • NTG og andre nitrater er kontraindiceret hos mænd, der har taget PDE5H inden for 24 timer (sildenafil og vardenafil) respektive 72 timer (tadalafil).

  • Patienter, som har fået PDE5H via uautoriserede kanaler, vil ofte ikke have fået sufficient information om kontraindikationer.

  • Selvom receptskrivende læge har informeret om relevante forholdsregler, vil ikke alle patienter ved akut indlæggelse spontant oplyse, om de har taget PDE5H. Årsagen kan være angst, konfusion, smerter, blufærdighed eller forglemmelse. Mange opfatter ikke PDE5H som medicin, men mere som en slags stimulans.

  • Er det ikke patienternes eget ansvar at meddele, hvis de har taget PDE5H? Nej! Ansvaret for at undgå samtidig behandling med NTG og PDE5H påhviler lægen - direkte eller indirekte i det tilfælde opgaven er uddelegeret.

  • Ambulancemandskab, der har modtaget uddannelse til ambulancebehandler, skal kunne foretage »Lindring af hjertekramper, f.eks. med nitroglycerin administreret i mundhulen« [2]. Behandlingen sker efter lægelig delegation. Dette betyder, at ambulancebehandleren har fået overdraget en konkret behandlingsopgave, der normalt er forbeholdt læger, jf. lægelovens § 6 om benyttelse af lægehjælp.

  • Patienter har rettigheder, inklusive »ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger« [3].

Via den præhospitale arbejdsgruppe har Dansk Cardiologisk Selskab kontaktet redningskorpsene for at sikre, at der spørges til indtagelse af PDE5H, inden stillingtagen til om NTG skal gives.

Til slut en case fra den virkelige verden. På kardiologisk Afdeling i Odense blev vi for nylig telefonisk kontaktet af et af byens apoteker. Dagen før var en patient blevet udskrevet fra afdelingen med NTG til p.n. brug. Patienten var nu på apoteket for at indløse recepten, og i den forbindelse fandt man ved »krydsrevision«, at patienten via egen læge kort forinden havde fået udskrevet en PDE5H. Apoteket ville sikre, at vi havde oplyst patienten om den mulige uheldige interaktion ved samtidig indtagelse af NTG og PDE5H. Sygehistorien illustrerer den stigende opmærksomhed omkring interaktionsproblematikken blandt faggrupper, der har kontakt til patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Litteratur:

Referencer

  1. ACC/AHA Expert Consensus Document. Use of sildenafil (Viagra) in patients with cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 1999;33:273-82.
  2. Bilag til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr.1039 af 24. november 2000 om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v.
  3. Lov om patienters retsstilling (Kapitel 2, § 7, stk. 1). Lov nr. 482 af 1. juli 1998.