Skip to main content

Nytårsønske for 2015: Kan vi få en holdbar it-løsning?

- svar på spørgeskemaundersøgelse udsendt til læger i Region H i efteråret 2014 mhp. evaluering af hovedstadens it-system.

Anna Korsgaard Eltvedt, yngre læge i Region H.
E-mail: anna.eltvedt@gmail.com
Interessekonflikter: ingen.

28. jan. 2015
7 min.

Subjektivt:

Det er svært at forstå, at man har kunnet sende folk til månen i årevis, samtidig med at vi i vores moderne sundhedssystem anvender et it-system, der kun er nået til stenalderen.

I et land som Danmark, hvor vi i øjeblikket er særdeles pressede på sundhedsfinanserne, er det mig ubegribeligt, at vi nogle steder opererer med et system, der skaber daglig spildtid i et omfang, man slet ikke tør forsøge at kvantificere.

Ud over skattekronerne går det også ud over læring blandt yngre læger. Ofte når man ikke at se de patienter, man var sat til ved stuegang, fordi man kæmper med en it-problematik i stedet. Det er der ikke megen medicinsk læring i. Det skaber desuden utilfredshed blandt patienter og pårørende, foruden det kan skabe et patientusikkert miljø.

Faktaboks

Fakta

Jeg længes nogle gange tilbage til Tanzania, hvor jeg arbejdede på et hospital for et par år siden – her fungerede dagligdagen i nogle sammenhænge langt mere smooth, fordi man ikke hele tiden skulle vente på, at en computerproblematik blev løst.

Objektivt

It-system ej vågent og klart, fremstår akut påvirket.

Tidsforbrug på dysfunktionelt it er ca. 10% af en arbejdsdag, ved akutte tilstande op mod 30%.

Objektiv psykisk tilstand af hospitalets it-brugere:

Der er typisk tre psykiske reaktioner, man ser blandt sundhedspersonalet, når it-systemet driller:

- latter (mani)

- resignation (apati)

- frustration (depression)

->-> resulterer i, at mange af it-brugerne dagligt opfylder SIRS-kriterierne (høj puls, respirationsfrekvens og temperatur). Der kan være et element af SIRS (især høj puls), som er udløst af al den kaffe, man har tid til at hente, mens man venter på computeren.

Konklusion og plan

Akutte tilstande i sundhedsvæsenet må som bekendt håndteres ud fra ABC-princippet:

A – Andre lande og regioner:

Jeg foreslår, at man prøver at se på, hvad de har i Norge, USA og andre lande af it-systemer, der fungerer. Ja, man behøver måske slet ikke kigge så langt – i Region Syd har de et system, der faktisk er ret pålideligt, og man skal kun bruge én kode til alt. Ville det i det hele taget ikke være en fordel at koordinere vores systemer på tværs af regionerne, således at vi havde bare ét it-system i hele landet?

B – Bare kom i gang:

Et nyt it-system har været undervejs i årevis. Systemet skulle angiveligt ligne »Epic«, som de bruger i USA. Jeg har anvendt Epic ifm. klinikophold i Iowa, og det fungerer egentlig godt. Men det ville være dejligt, at det blev installeret før 2018, eller hvornår det nu er planlagt, at alle hospitaler skal have det færdiginstalleret. Hvorfor vente så længe? Jeg er ingen økonomiekspert, men jeg har alligevel en overbevisning om, at udgifter til hurtigere implementering kun ville udgøre brøkdele af hvad det koster at have det aktuelle tidsædende system.

C – S(c)implicitet

Det vi har brug for, er et enkelt system, som køres på nogle hurtige computere. Ikke alle mulige tablets, som der er tale om skal implementeres, inden sundhedsplatformen træder i kraft. Man har jo brug for ro omkring sig, når man dikterer og forbereder stuegang – at det skulle blive populært at diktere on the go i raskt trav ned ad gangen i dagligdagsmylderet på en gennemsnitlig hospitalsafdeling er svært at forestille sig ... vi har desuden brug for en stor skærm at arbejde med for overblikkets skyld.

Så kære julemand, nytårsmand, it-ledere i Region H – anyone, der kan påvirke dette it-cirkus: kan vi få en hurtig og holdbar løsning af it-systemet i år 2015? Samfundet vil spare penge, læger blive gladere og lære mere om medicin (og mindre om software), og patienterne vil blive mere tilfredse. Win-win-win.

Konklusionen og svaret på spørgeskemaundersøgelsen er altså:

Vores IT-system i Region H er kritisk sygt.

Rp. MAT-kald

Redaktionen modtog dette indlæg kort før jul - derfor de julede hentydninger.