Skip to main content

Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas, 14. utgave Høvding G, Bertelsen T, Bek T, Ehlers N, Fagerholm P, eds.

Afdelingslæge Peter Bjerre Toft E-mail: pbtoft@rh.dk

1. nov. 2005
2 min.

Med sin fjortende udgave markerer »Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas« sig som en traditionsrig og velgennemarbejdet lærebog. Første udgave udkom i år 1891, og man mærker flere steder den lange nordiske tradition, f.eks. illustreres to gange hvorledes synsfeltundersøgelsen kampimetri kan udføres med et lille hvidt objekt for enden af en tynd stav, som undersøgeren holder i hånden. Det er mange år siden, kampimetristaven blev erstattet af en lysplet fra en håndholdt lygte, som igen siden overvejende er erstattet af computerperimetri. Bortset herfra er bogen ført up to date, bl.a. med afsnit om fotodynamisk terapi ved aldersrelateret maculadegeneration og kirurgi mod brydningsfejl med laser.Bogen omhandler i det væsentlige, hvad den medicinske kandidat bør vide om øjensygdomme. Jeg kunne dog ønske et kort afsnit om nekrotiserende fasciitis, som ganske vist er sjælden, men hvor sen diagnose kan være fatal. Pseudotumor orbita er beskrevet som en »kronisk granulomatøs betennelse«, hvilket ikke er korrekt. Fejlen er af mindre betydning, men bør rettes til næste udgave.Forfatterne angiver som i tidligere udgaver relevansen af de forskellige emner, dels ved at anføre en gradueret pensumbeskrivelse i bogen, dels ved at skrive mindre vigtig tekst med petit. Måske det kan være en hjælp ved eksamenslæsning at vide, hvad forfatterne finder mindre vigtigt - det vil studenten så springe over. Imidlertid er det ikke en hjælp for læseren, at lange afsnit er skrevet med petit. Det kan i øvrigt undre at CT og MR-skanning er beskrevet med petit på mindre end én side, hvilket er for lidt med tanke på disse undersøgelsers nytte og hyppige anvendelse både i øjensygdomme og i øvrigt.Bogen er som bekendt skrevet på norsk, svensk og dansk. Læsere med dansk baggrund og vilje til at forstå de andre nordiske sprog vil ikke have problemer hermed. Læsere med et nordisk sprog som andetsprog vil imidlertid have besvær og bør vælge en lærebog på engelsk.
Med 14. udgave er tilkommet et nyt kapitel: »Bilder, spørsmål og svar«. Dette er en quiz med 48 spørgsmål og svar. En god idé, inspirerende og opmuntrende for læseren. Bortset fra dette nye kapitel, enkelte nye afsnit og et face-lift af stregtegningerne i form af farvelægning, er der ikke sket større ændringer i forhold til 13. udgave. Såfremt man allerede ejer 13. udgave, behøver man ikke anskaffe 14. udgave.

Bergen: Studia, 2004.
430 sider. Pris: 800 kr.
ISBN 82-991254-6-4