Skip to main content

Øget optag på medicinstudiet vil få fatale følger for kvaliteten af lægeuddannelsen

Medlem Sabrina Eliasson, Studienævnet for Medicin og Akademisk Råd, SUND. E-mail: sabrina.eliasson@gmail.com

14. dec. 2007
2 min.

Dekanen for Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SFV), KU, Ulla Wewer, meldte den 30. oktober ud i Berlingske Tidende, at KU er klar til at optage 100 medicinstuderende mere for at afhjælpe lægemanglen.

Lægemanglen i Danmark er et stigende problem, og inden for visse specialer (bl.a. psykiatri) ser det helt galt ud, men at dekanen går ud med så stærkt et »tilbud« til de politiske partier og regionerne er efter min mening ikke bare dumdristigt men også et udtryk for kassetænkning.

Hvorfor nu det?

Universitetet og dermed også dekanen har en økonomisk interesse i at optage flere studerende - jo flere studerende, der består eksamener, jo flere indtægter i form af StudenterÅrsværk (STÅ).

Det er forkasteligt, at den politiske leder af fakultetet kommer med den slags udmeldinger, når studienævnet for medicin i øjeblikket må kæmpe med manglen på klinikpladser med dertil hørende forringelse af den praktiske uddannelse af læger - ja, studienævnet har sågar måttet forhandle klinikpladser i Sverige for ikke at sprænge afdelingerne!

Et øget optag på medicin på KU er realistisk, når studienævnet (ikke dekanatet!) har fået mulighed til at løse følgende problemer:

  • Der skal være nok kvalificerede undervisere. Gang på gang klages der over undervisere i f.eks. biokemi, som alligevel genansættes hvert semester pga. manglen på undervisere inden for feltet.

  • Der skal være egnede lokaler til de nuværende studerende. I øjeblikket sidder man flere steder på trapperne i auditorierne, eller i vindueskarmene i klasselokalerne.

  • Der skal være klinikpladser nok - specielt for specialefagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, gyn/obs og pædiatri. I øjeblikket har de studerende fire uger pr. afdeling, og et øget optag vil betyde, at der enten skal klemmes flere studerende, ind eller at opholdene gøres kortere. Dette vil give de studerende fatale mangler i deres kliniske viden inden for disse fag.

Det havde været rart, om Ulla Wewer havde efterspurgt nogle konkrete prognoser i stedet for at tilbyde politikerne en nem og profitabel »løsning« uden at afkræve en saglig debat på området, inden et evt. meroptag bliver besluttet. Med udmeldingen har dekanatet ikke bare bypasset studienævnet, som vil få ansvaret for det øgede antal studerende, men samtidig fraskriver SVF sig retten til at værne om kvaliteten af uddannelsen på trods af udmeldingerne fra afdelingerne om, at smertegrænsen er nået.