Skip to main content

OK-15 skal handle om patienterne

Regionernes politiske forhandlingsleder har sendt et debatindlæg til Ugeskriftet. Han skriver bl.a., at der efter hans mening er fælles interesser på begge side af bordet i de aktuelle overenskomstforhandlinger.

Anders Kühnau
Anders Kühnau

Anders Kühnau, regionernes politiske forhandlingsleder ved OK-15
E-mail: kuhnau@rr.rm.dk
Interessekonflikter: ingen

27. jan. 2015
7 min.

“Jeg ville ønske, at man ikke selv behøvede at holde øje med, om behandlingen hænger sammen – og ikke hele tiden skal kræve sin ret. Jeg havde brug for en, der kunne tage min hånd – følge mig rundt mellem afdelingerne og forklare, hvad der sker. Personalet bør tale sammen på tværs af afdelingerne og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi sammen bedst muligt hjælpe Conni.”

Anders Kühnau

Fakta

Fakta

Sådan lyder en af mange patientberetninger, og det er ikke tilfældigt, at sammenhæng i sundhedsvæsenet er et af regionernes største indsatsområder. Vi når nok aldrig dertil, at vi fysisk tager hver patient i hånden på deres vej gennem sundhedsvæsenet, men billedligt talt skal vi gøre det: Tage det faglige ansvar ikke bare for den lille del af behandlingen, der falder ind under det enkelte speciale, men sørge for, at der bliver tænkt på tværs og skabt sammenhæng, høj faglighed og tryghed.

Forhandlingerne om nye overenskomster for medarbejderne i regionerne er i gang, og her har vi mulighed for at skabe et nyt fælles fagligt udgangspunkt. Et sundhedsvæsen, der er organiseret omkring patienten, og hvor det er patienternes behov, der er styrende for den måde, vi tilrettelægger arbejdet på.

Fælles interesse

I regionerne håber vi, at vi i denne omgang kan aftale overenskomster, der i langt højere grad understøtter sammenhængende patientforløb og tværfaglighed samt sikrer gode patientoplevelser og arbejdsglæde blandt de ansatte. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi har en fælles interesse i på begge sider af forhandlingsbordet.

Samtidig er sundhedsvæsenet i rivende udvikling. Fælles akutmodtagelser, mere specialiserede enheder kombineret med organisering på tværs skaber behov for nye måder at tilrettelægge arbejdet på. Som læger er I en drivkraft for faglig og organisatorisk udvikling i sundhedsvæsenet. Samtidig har I ledelsesansvar for medarbejdere og faggrupper ude på afdelingerne. Med andre ord spiller I en afgørende rolle, når det handler om at sikre god kvalitet og effektiv arbejdstilrettelæggelse på hospitalerne.

Derfor håber jeg også, at I vil være med til, både ude på afdelingerne og ved forhandlingsbordet, at finde løsninger på, hvordan vi udvikler arbejdet, så vi understøtter, at det rette personale, med de rette faglige kompetencer, møder patienten, når og hvor denne har behov for det.

Skal fællesvagt bevares?

For eksempel har vi i stigende grad behov for at finde fælles svar på, hvordan vi sikrer, at flere medarbejderne kan være til stede på de tidspunkter og de steder, hvor patienterne er på hospitalerne, og på den måde som er bedst for patientbehandlingen. Er det for eksempel nødvendigt at opretholde reglerne om fællesvagt, hyppighed og udetjeneste i deres nuværende form? Eller kan vi i fællesskab finde andre løsninger, som sætter patientbehandlingen og strukturen omkring denne i fokus, og som samtidig sikrer balance mellem arbejde og fritid?

Vi står samtidig overfor andre presserende udfordringer i sundhedsvæsenet, som vi har et fælles ansvar for at adressere. Med stadigt flere patienter og en samfundsøkonomi, som byder os at bruge hver en krone med omhu, skal vi ikke bare se på, hvordan vi kan tilrettelægge arbejdet lidt klogere i forhold til eksempelvis administration og bureaukrati, vi skal også se kritisk på, om det vi anvender pengene til, giver den ønskede værdi.

Målet er ikke at spare penge, eller at medarbejderne skal løbe hurtigere eller arbejde mere. Jeg har stor respekt for den enkeltes arbejdsindsats og er stolt af de resultater, som dygtige medarbejdere i fællesskab skaber i sundhedsvæsenet hver dag. I stedet er det mit håb, at vi sammen kan udvikle fælles løsninger på fælles udfordringer ved overenskomstforhandlingerne.

Målet er en overenskomst, der matcher virkelighedens udfordringer og patienternes behov. I regionerne ved vi, hvor vi gerne vil hen, men vejen til målet skal vi finde sammen med jer og resten af medarbejdergrupperne.