Skip to main content

Olivenolie kan forebygge kræft - en kommentar

Læge Peter Marckmann, Roskilde. E-mail: peter.marckmann@dadlnet.dk

9. feb. 2007
2 min.

I Politiken kunne man den 26.12.2006 læse overskriften »Olivenolie kan forebygge kræft«. Artiklen var forfattet af journalist Kaare Skovmand på baggrund af udtalelser fra professor Henrik E. Poulsen fra Rigshospitalet. Henrik E. Poulsen udtaler sig ifølge artiklen uden forbehold og kalder sine egne forskningsresultater for meget overbevisende. Nyheden blev også bragt i de elektroniske medier.

Som mangeårig ernæringsforsker spidsede jeg naturligvis ører. Det er nemlig sjældent, at man kan komme med så markante konklusioner inden for ernæringsforskningen. Jeg opsøgte derfor flere detaljer omkring Henrik E. Poulsens refererede forsøg og fandt frem til artiklen på internettet. Den publiceres i The FASEB Journal i januar 2007 [1]. I deres forsøg sammenlignede Enghusen-Poulsen et al tre forskellige olivenolier i et 3 ´ 3 ugers overkrydsningsforsøg med 14 dages udvaskningsperioder. Der fandtes ingen forskel mellem olierne. Imidlertid medførte indtagelsen af alle tre olier et fald i urinindholdet af en kræftmarkør. En relevant forskningsmæssig konklusion ville efter min mening være, at man ikke har kunnet påvise en forskellig effekt af de tre olivenolier på kræftrisiko (det må ud fra forsøgets design have været den primære hypotese, at de tre olier ville have forskellige effekter). Det påviste fald i kræftmarkøren under indtagelsen af alle tre olier er naturligvis interessant, men kan meget vel være forklaret ved helt andre forhold end lige netop olivenolierne. Eksempelvis kunne man forestille sig, at forsøgsdeltagerne havde ændret kostvaner under forsøgsperioden, hvilket bekræftes faktisk i artiklens resultatafsnit.

En række andre mulige forklaringsmodeller kunne uden besvær opstilles. Det er derfor forkert at konkludere, at det lige netop var olivenolien, som var årsag til faldet i kræftmarkøren.

På baggrund af den slagfærdige overskrift, som forsøget blev serveret under, kunne man frygte, at mange danskere ville vælge at indtage store, daglige mængder af olivenolie for at forebygge kræft. Det kunne sagtens tænkes at have skadelige virkninger, ikke mindst i form af fedme. Jeg fandt det derfor relevant at kommentere den refererede artikel i Politiken i form af et læserbrev i avisen. Læserbrevet blev imidlertid afvist. Som alternativ har jeg nu fremsendt en kommentar til Ugeskrift for Læger. Jeg håber, at Henrik E. Poulsen vil svare på min kommentar og sørge for at korrigere den misvisende udlægning af olivenolieforsøget.

Referencer

  1. Machowetz A, Poulsen HE, Gruendel S et al. Effect of olive oils on bio-markers of oxidative DNA stress in Northern and Southern Europeans. FASEB J 2007;21:45-52.