Skip to main content

Om metroringen

Arne Lund , Trafiksekretær i Enhedslistens

6. maj 2013
2 min.

Lidt ærgerligt, at Troels Kardels kronik »Tog til hospitalet – en mangelvare« fremkommer efter, at Folketinget havde påbegyndt behandlingen af anlæg af en metrofinger til de nye byområder i Københavns Nordhavn (lovforslag L 155). Ærgerligt, fordi der er brug for andre stemmer i debatten om hovedstadens infrastruktur end Metroselskabets. Og ærgerligt fordi de partier på Christiansborg, der ønsker et modspil til Metroselskabets mildt sagt skandaløst ringe planlægning, godt kan bruge ekstern (faglig) støtte.

Det skandaløse ved det aktuelle projekt manifesterer sig ved, at Metroselskabet endnu engang anlægger metrolinjer, der dels ikke udnytter mulighederne for at få flere passager, og dels ikke har stationer i de tættest beboede dele af Østerbro, hvor der er et betydeligt passagerunderlag. Stik imod alle internationale tendenser om metrobyggeri, kører metroen ca. 2,5 km fra Østerport til Nordhavn uden ét stop undervejs. I Wien – mønsterby, når det gælder metroer – anlægges der stationer for hver 400 m i de tætte bydele.

Bedre bliver det ikke af, at Nordhavnsmetroen kun kører til Østerport, ikke til Trianglen, Østerbros trafikale og kommercielle hjerte. Kloge planlæggere ville have designet afgreningen ved Trianglen som et kryds, så Nordhavnsmetroen også kunne køre nordpå til ydre Østerbro og sydpå til Rigshospitalet, Indre Nørrebro og Frederiksberg – områder med et stort passagerunderlag og tæt biltrafik, der trænger til at blive udtyndet. Metroselskabets gældspukkel burde tilsige en sådan planlægning.

Da metroens første etaper blev anlagt, undredes mange over linjeføringen fra Nørreport til Forum, uden om Indre Nørrebro og Rigshospitalet. Endnu større blev forbavselsen, da dette gentog sig med anlæggelsen af Cityringmetroen. Med Nordhavnsmetroen var der så omsider en mulighed, for at indhente det forsømte. Men nej! Sådan skulle det ikke gå.

Set i lyset af ovenstående hvem kan da undres over, at biltallet i de bydele, hvor metroen passerer, kun falder med ca. 1% [1].

Det er ikke kun Rigshospitalet og Vidensbydelen omkring Nørre Fælled, der behandles stedmoderligt af trafikplanlæggerne. Ingen af hovedstadens hospitaler betjenes i dag af skinnetrafik. Muligheden er tilstede ved Hvidovre, hvor den nye Ringstedbane passerer lige uden for døren. Også her er der et betydeligt passagerunderlag både til hospitalet og til den sydlige del af Hvidovre. Banen anlægges imidlertid ikke til at betjene lokale og regionale rejsende, men er mest for dem, der skal langt. Desuagtet at Hvidovre Hospital har hele Sjælland som optageområde, anlægges der ingen station.

Megen kollektiv trafik planlægges uden viden om de udenlandske erfaringer der fortæller, at hospitaler og universiteter i betydeligt omfang, genererer passagerer til den kollektive trafik. Hvem kan da undres over resultatet.

Interessekonflikter: ingen

Litteratur

  1. Redegørelse fra Trafikministeriet og Københavns Kommune, 2005.