Skip to main content

Ophævelse af kontingentfrihed

Pensioneret speciallæge Niels Hobolth, Kolding. E-mail: niels.hobolth@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

Kære Ulla Davidsen. Tak for dit lille indlæg i Ugeskrift nr. 17, hvor du slår fast, at det ikke er Yngre Læger som kræver at alle, også pensionister og nyuddannede læger, skal betale kontingent, om end med reduktion for at klare de økonomiske problemer, som er opstået, efter at Ugeskriftet ikke mere er forne tiders guldgrube for Lægeforeningen.

Det er rigtigt, at det er Hovedbestyrelsens forslag til vedtagelse på Lægemødet, men der er rigtignok gået en diskussion forud, hvor Yngre Læger-politikken har satset på søjlestyrke. Her har indgået antal af nyindmeldte yngre læger i YL og pensionerede læger i PLO og FAS. Disse sidste kunne tænkes at melde sig ud i stort tal, hvis de skal betale det foreslåede kontingent, hvorved YL's søjledominans sikres.

Lad nu dette ligge; alle er jo interesserede i, at Lægeforeningen står som en stærk organisation for at meddele vores viden og initiativer til samfundets bedste. Måske er de unge hedsporer oven i købet dygtigere til dette end de gamle dinosaurer i denne globaliseringens tidsalder.

Efter 50 års lægeliv og medlemskab af DADL vil det følelsesmæssigt være et meget tungt skridt for mig at melde mig ud af den hæderkronede forening. Bevares, jeg er stadig en af standen, men frit svævende uden det kollegiale tilhold. Som andre har påpeget, bliver halvt kontingent for os pensionister på grund af skattefars klamme hånd en urimelig stor udgift.

Ulla, dit indlæg har løsningen på dette problem. Lad os gamle fortsat være medlemmer af Lægeforeningen, med alt hvad dette indebærer af følelsesmæssige og visse praktiske forhold. Som pensionister, respektive 70+-årige accepterer vi, at vi ikke modtager Ugeskriftet via snailmail. Vi kan hente det via DADLNET og sparer Lægeforeningen for udgiften til at trykke og sende det til os.

SVAR: