Skip to main content

Öra näsa hals - en illustrerad minilärobok för läkare

Overlæge Lars Holme Nielsen E-mail: LHN@ask.dk

20. aug. 2010
2 min.

Forfatter:Strååt VForlag: Sverige: eget forlag, 2009SIDER: 74

Pris: ca. 120 SEK + fragt

ISBN:

978-91-978266-0-0

BOGANMELDELSE
Når man første gang får bogen i hånden, bliver man helt nostalgisk, idet teksten minder om de noter, man i studietiden kunne producere efter et par gennemlæsninger af den officielle lærebog i det pågældende fag. Her er stikordssamlingen imidlertid suppleret med nogle fremragende illustrationer, der nærmer sig niveauet for Frank H. Netters klassiske anatomiske atlasser. Forfatteren, der ifølge det oplyste er både læge og illustrator, angiver da også at teksten er tilstræbt »telegramagtig«. Denne karakteristik er dækkende.

Bogen gennemgår systematisk de forskellige organer med omtale af anatomi, fysiologi, patologi og undersøgelsesmetoder, sammenflettet med - undertiden ret detaljerede - behandlingsprincipper. De vigtigste differentialdiagnoser og komplikationer omtales. Omslaget kan foldes ud, hvorved man ud fra et givet symptom hurtigt ledes til det relevante afsnit i bogen; det gælder også i akutte situationer. Der er god balance i vægtningen af de forskellige otolaryngologiske sektorer, og det er egentlig utroligt, hvad der er blevet plads til, selv øsofagologien, som her til lands lever en truet tilværelse i specialet. Parathyroidea har man vist glemt, eller også ligger (den kirurgiske behandling) i Sverige under andre specialer, sådan som det tidligere var tilfældet i Danmark. Afsnittet med audiogrammer kan forbedres.

Den primære målgruppe er læger, måske i almen praksis. Den kan ikke erstatte læsningen af en egentlig lærebog, hvorfor det i givet fald måtte blive som en slags repetition. En anden oplagt målgruppe kunne være læger, der er på vej ind i specialet eller har kortere tilstedeværelse på en øre-næse-hals-afdeling.

Enkelte steder afspejler bogen forskelle i forhold til danske traditioner og det danske sundhedsvæsen, men det er ikke specielt forstyrrende. Skulle man falde over nogle indforståede svenske forkortelser, kan man som regel finde hjælp i en fortegnelse på indersiden af omslaget. Bogen er trykt på væskeafvisende materiale og skulle nok kunne presses ned i en kittellomme.