Skip to main content

Our overweight children. What parents, schools, and communities can do to control the fatness epidemic Dalton S.

Professor Kim Fleischer Michaelsen E-mail: Kim.F.Michaelsen@fhe.kvl.dk

1. nov. 2005
2 min.

Sharron Dalton har skrevet en interessant og nyttig bog om, hvad man kan gøre for at kontrollere fedmeepidemien blandt vores børn. Det er en bog, der er stilet til forældre og dem, der tager sig af børn. Selv om bogen er letlæst og sagtens kan læses uden medicinsk baggrund, vil jeg primært anbefale bogen til dem, der arbejder med forebyggelse og behandling af fedme hos børn. Bogen beskæftiger sig kun kort med de mere medicinske aspekter af børnefedme, men kommer fint omkring alle de andre relevante aspekter. Bogen er amerikansk og retter sig mod samfundsforhold i USA, der ofte er mere ekstreme, end hvad vi ser herhjemme, men vi er på vej mod amerikanske forhold, og vi kan lære meget af de tanker, man gør sig i USA.Forfatteren er lektor på et institut for ernæring i New York og gennemgår selvfølgelig også kostens betydning både i forebyggelse og behandling. Det understreges, at slankekure skader mere, end de hjælper, og det i stedet er nogle simple råd, der skal følges: Mere frugt, grønt og fuldkornsprodukter og mindre fedt og sukker. Forældrenes centrale betydning som rollemodel (spis moderat) og deres betydning for, hvad der serveres, hvad der er tilgængeligt, og hvordan måltiderne forløber, understreges, og det diskuteres, hvordan man kan arbejde med forældrene. Det er interessant, at forfatteren understreger, at det er vigtigt, at børn sover tilstrækkeligt, og henviser til to tværsnitsundersøgelser fra Tyskland og Japan, der har fundet stærke dosis-respons-effekter, således at jo kortere tid børnene sover, jo større er risikoen for, at de er overvægtige, også når man kontrollerer for sociale faktorer. Om sammenhængen er kausal, vides ikke, men så længe børnene sover, spiser de i hvert fald ikke.Der er et godt kapitel om, hvordan man kan mobilisere de ressourcer, der er nødvendige for at bremse fedmeepidemien. Hvad kan skolerne gøre, hvad kan lokalsamfundet gøre, hvad kan industrien gøre, og hvad kan regeringen gøre? Samme strategi som blev brugt i det danske oplæg til en national handlingsplan mod svær overvægt. Bogen har også et interessant kapitel om den diskrimination, overvægtige børn er udsat for, og har en tankevækkende gennemgang af, hvordan gruppens tykke dreng behandles i litteraturen, med eksempler fra Harry Potter og William Goldings Fluernes Herre.
Bogen adskiller sig fra andre bøger om samme emne ved at anlægge mange nye synsvinkler. Alt i alt en bog, jeg kan anbefale til dem, der interesserer sig for børns fedme.

Berkeley: University of California Press, 2004.
292 sider. Pris 16.95 GBP.
ISBN 0-520-22574-0