Skip to main content

Overkirurg Hans Wulff, Kir. Afd. H, Gentofte Hospital, mesterlærens mester

Pens. alment praktiserende læge Bent Bjerre, Kerteminde, E-mail: lbbjerre@dadlnet.dk

21. apr. 2008
2 min.

I anledning af Lægeforeningens-125-års-fødselsdag efterlyste Ugeskriftet indlæg om markante personligheder.

Jeg havde det held at »aftjene« min kirurgiske turnusperiode i Kirurgisk Afdeling H, Gentofte Hospital. Det var i flere henseender en lærerig oplevelse. Når man betragter fotografiet af Hans Wulff i Den Danske Lægestands udgivelse nr. 14, ser man en alvorsmand, et »stærkt« ansigt, der udstråler sammenbidt energi og naturlig myndighed. Det sparsomme hvide hår dækker nødtørftigt issen. Over guldbrillerne ses de kraftige mørke øjenbryn. Man fristes umiddelbart til at tænke »streng, men retfærdig«. Og sådan forholdt det sig.

På de akutte vagter fik man testet sin udholdenhed til grænsen. Ved de efterfølgende morgenkonferencer kunne vi nyde hans viden og erfaring, og der kom hans fantastiske hukommelse til sin ret. Interessante sygehistorier blev diskuteret, og i adskillige tilfælde fik vi som opgave at skrive små kasuistikker til Ugeskriftet. Han var en sprogets mester; han udnyttede pauser til at diktere breve. Han satte en ære i at skrive omhyggeligt, kortfattet og klart.

Han var usvigeligt loyal over for sine læger.

Naturligvis kunne han begå fejl eller opnå mindre gode resultater, som da han fjernede brystvæv fra en patient med generende store bryster. Efter operationen fremtrådte brysterne som ynkeligt flade, og papillerne pegede ind mod midtlinjen, hvilket forlenede brystkassen med et skelende udtryk. Og det skete samme dag, som han om formiddagen havde priset det kvindelige brysts skønhed.