Skip to main content

På Hitlers befaling

Arne Gammelgaard
6. mar. 2006
02 min

Museet for Varde By og Omegn, 2005. 237 sider. Pris: 250 kr. ISBN 87-89834-57-7I krigens sidste måneder i 1945 måtte Danmark tage imod 250.000 tyske flygtninge. De kom til et land præget af fem års tysk besættelse. Besættelsesmagten beslaglagde skoler, hoteller og forsamlingshuse, hvor flygtningene blev indkvarteret og forplejet i forbindelse med lokale myndigheder.

Overlæge Kirsten Lylloff har skabt en myte ved at beskrive behandlingen af de tyske flygtninge som præget af had, at de sultede og fik utilstrækkelig lægebehandling. At emnet fortsat er aktuelt, vidner Arne Gammelgaards netop udsendte bog om. Forfatteren, der siden 1978 har udgivet flere bøger om emnet, har ved en omfattende spørgeskemaundersøgelse, suppleret med interviews, tilvejebragt et omfangsrigt materiale. Heri udtrykker flygtningene taknemmelighed for de vilkår, som de fik i Danmark. Flygtningene led af hjemlængsel, de måtte vente årevis på udrejsetilladelse - de sidste tyske flygtninge kunne først forlade Danmark i 1949. Vilkårene i de over 1.000 lejre vekslede, og noget kurophold var det ikke: »en nødtørftig men forsvarlig behandling« var, hvad der tilstræbtes. Ingen sultede i lejrene, og efterhånden organiseredes regelmæssige lægebesøg; ved behov blev flygtningene behandlet på regionalt sygehus.

Indtil befrielsen i maj 1945 varetog tyskerne selv sanitetstjenesten i lejrene. Frihedsrådet Dekreterede, at det ikke var en opgave for det danske folk at organisere lægetjeneste for tyskerne. I marts 1945 skrev Lægeforeningen til medlemmerne: »I betragtning af de her i landet herskende forhold mener lægeforeningen ikke at kunne medvirke ved nogen form for organisation af lægehjælp til tyske flygtninge«.

Man har efterfølgende klandret Lægeforeningen for denne udtalelse, men den må ses på baggrund af de yderst vanskelige forhold i landet. Den myte, som Kirsten Lylloff ved sin afhandling og tv-udsendelse har skabt om hadefuld behandling af tyske flygtninge, utilstrækkelig lægehjælp, lægeløftet gradbøjet o.l., punkteres effektivt i denne informative, velskrevne bog, og vi, der oplevede lejrene, kan tilslutte os forfatterens vurdering.

Johannes Mosbech & Sten Madsen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen