Skip to main content

Pension fra udlandet

Overlæge Henrik Haase, Svendborg. E-mail: h.haase@dadlnet.dk

4. nov. 2005
1 min.

Ved en tilfældighed blev jeg for nogle år siden gjort opmærksom på, at jeg, fordi jeg havde haft arbejde (endda i kortere tid) i Sverige og Norge, havde ret til pension fra disse lande. Jeg søgte oplysninger og rekvirerede »spørgeskema til oplysninger til brug ved ansøgning om pension fra EØS-lande« fra Den Sociale Sikringsstyrelse, 4. kontor, Landemærket 11, 1119 København K (tlf.: 33 95 50 00).

Selvom jeg kun har vikarieret kortere tid, men i nogle år, medførte ansøgningen en pæn efterbetaling, og at jeg nu hver måned får et mindre beløb.

Jeg er blevet opmærksom på, at mange danske læger, der har vikarieret i Sverige og Norge, ikke er klar over muligheden, og finder det derfor rimeligt, om Ugeskrift for Læger undersøgte de nu gældende muligheder og bragte en meddelelse herom.

Mange ville måske blive taknemmelige.